Οι ελληνικές πολιτικές διά βίου μάθησης: κριτική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι ελληνικές πολιτικές διά βίου μάθησης: κριτική προσέγγιση (EL)

Σταμέλος, Γεώργιος (EL)
Βασιλόπουλος, Ανδρέας (EL)
Καβασακάλης, Άγγελος (EL)
Vasilopoulos, Andreas (EN)
Kavasakalis, Angelos (EN)
Stamelos, Georgios (EN)

Κονάχος, Δημήτριος (EL)
Κλάδης, Διονύσης (EL)
Καβασακάλης, Άγγελος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kladis, Dionysis (EN)
Kavasakalis, Angelos (EN)
Kallipos (EN)
Konachos, Dimitrios (EN)

Σε τέταρτο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μια θεωρητική ανάλυση και ερμηνεία των όσων έγιναν διαπραγμάτευση προηγουμένως. Η ανάλυση θα βασιστεί σε δύο έννοιες, τη "μεταφορά πολιτικής" και τη "νομιμοποίηση". Η πρώτη διαπραγματεύεται το πώς και το γιατί της μεταφοράς μιας πολιτικής που ενώ παράγεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικο-οικονομικό συγκείμενο μεταφέρεται και εφαρμόζεται σε ένα άλλο. Εδώ σημασία δεν έχει μόνο η παραγωγή της πολιτικής "κάπου" αλλά και το πώς αυτή η πολιτική μεταφερόμενη και διερχόμενη από διάφορα εθνικά και/ή τοπικά φιλτραρίσματα προσαρμόζεται, αναδιαμορφώνεται ή και πραγματικά παραμορφώνεται κατά την εφαρμογή της σε ένα άλλο περιβάλλον. Η δεύτερη έννοια έχει να κάνει με τη "νομιμοποίηση" έννοια με πλούσια βιβλιογραφία στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες. Εδώ η επικέντρωση θα γίνει στις νεοθεσμικές θεωρίες των οργανώσεων. Η νομιμοποίηση είναι έννοια- κλειδί για την ανάλυση των σχέσεων κράτους-κοινωνίας-θεσμών, συνεπώς και για την αποδοχή μιας εκπαιδευτικής πολιτικής. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (EL)
ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ (EL)
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Lifelong Learneing (EN)
Social Cohesion (EN)
Vulnerable Social Groups (EN)
European Education Policy (EN)
Educational Policy (EN)
Learning Outcomes (EN)
Qualification Frameworks (EN)
Quality Assurance (EN)
Teacher Training (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-03*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.