Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυστήματα Gentzen (EL)
Gentzen Systems (EN)

Κολέτσος, Γεώργιος (EL)
Koletsos, Georgios (EN)

Τουλάτου, Δήμητρα (EL)
Δημητρακόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Σταυρινός, Γιώργος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Toulatou, Dimitra (EN)
Stavrinos, Giorgos (EN)
Kallipos (EN)
Dimitrakopoulos, Konstantinos (EN)

Το σύστημα των ακολουθιακών (sequent) του Gentzen. Προτασιακή και κατηγορηματική εκδοχή. Απόδειξη της πληρότητας και στις δύο εκδοχές. Η έννοια της τομής και το θεώρημα της κανονικοποίησης (Hauptsatz) του Gentzen. Καθορισμός φραγμάτων στην κανονικοποίηση. Μελέτη (και εξαγωγή συμπερασμάτων) των αποδείξεων χωρίς τομές. Τα συστήματα tableaux του Beth. Προτασιακά και κατηγορηματικά tableaux, σύνολα Hintikka, αποδείξεις πληρότητας για τα tableaux. Το σύστημα φυσικής απαγωγής και η αντιστοιχία του με το σύστημα των ακολουθιακών. Η έννοια του redex και του contractum και κατά συνέπεια η εισαγωγή ενός στοιχείου υπολογισμού στις λογικές – μαθηματικές αποδείξεις. Κανονικές αποδείξεις και κανονικοποίηση. Μικρή εισαγωγή στην ιντουισιονιστική λογική. Διαχωρισμός κλασικών και ιντουισιονιστικών αποδείξεων στα συστήματα των ακολουθιακών και της φυσικής απαγωγής. Ισοδυναμίες των συστημάτων με αντίστοιχα συστήματα τύπου Hilbert. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΙΣΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (EL)
Logic Completeness Undecidability Proof Theory Curry-howard Isomorphism (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.