Εισαγωγή στην Πράσινη Χημεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στην Πράσινη Χημεία (EL)

Ζουμπούλης, Αναστάσιος (EL)
Πελέκα, Ευφροσύνη (EL)
Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Triantafyllidis, Konstantinos (EN)
Peleka, Effrosyni (EN)
Zoumpoulis, Anastasios (EN)

Δημάδης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimadis, Konstantinos (EN)

Ο ρόλος και η προσφορά της Χημείας στην κοινωνία. Περιβαλλοντικά προβλήματα και Περιβαλλοντική Ηθική. Σύγχρονη Περιβαλλοντική Πολιτική. Διαχείριση Αποβλήτων. Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε Περιβαλλοντικά Θέματα. Αειφόρος ανάπτυξη (περιγραφή). Agenda 21. Η Πράσινη Χημεία ως αναγκαιότητα. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση. Που βασίζεται; Πώς μπορεί να υλοποιηθεί; Εργαλεία, στόχοι, εφαρμογές και οφέλη από την υιοθέτηση της Πράσινης Χημείας. Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Πράσινη Χημεία και οι λύσεις που προσφέρει στα παγκόσμια προβλήματα της ανθρωπότητας (παραγωγή ενέργειας, αλλαγή κλίματος, μείωση φυσικών πόρων, παραγωγή τροφής, τοξικές ουσίες στο περιβάλλον, καθαρό νερό). Βραβεία Πράσινης Χημείας. Πράσινη Χημεία και Ελληνική Πραγματικότητα – Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (EL)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ (ΠΡΑΣΙΝΟΙ) ΔΙΑΛΥΤΕΣ (EL)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΑΤΑΛΥΣΗ (EL)
Alternative (Green) Solvents (EN)
Sustainable Development (EN)
Life Cycle Assessment (EN)
Green Chemistry (EN)
Green Chemical Technology (EN)
Industrial Ecology (EN)
Catalysis (EN)
Biofuels (EN)
Renewable Resources And Energy (EN)
Environmental Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.