Εισαγωγή στην Πράσινη Χημεία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εισαγωγή στην Πράσινη Χημεία (EL)

Ζουμπούλης, Αναστάσιος (EL)
Πελέκα, Ευφροσύνη (EL)
Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Triantafyllidis, Konstantinos (EN)
Peleka, Effrosyni (EN)
Zoumpoulis, Anastasios (EN)

Δημάδης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimadis, Konstantinos (EN)

Ο ρόλος και η προσφορά της Χημείας στην κοινωνία. Περιβαλλοντικά προβλήματα και Περιβαλλοντική Ηθική. Σύγχρονη Περιβαλλοντική Πολιτική. Διαχείριση Αποβλήτων. Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε Περιβαλλοντικά Θέματα. Αειφόρος ανάπτυξη (περιγραφή). Agenda 21. Η Πράσινη Χημεία ως αναγκαιότητα. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση. Που βασίζεται; Πώς μπορεί να υλοποιηθεί; Εργαλεία, στόχοι, εφαρμογές και οφέλη από την υιοθέτηση της Πράσινης Χημείας. Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Πράσινη Χημεία και οι λύσεις που προσφέρει στα παγκόσμια προβλήματα της ανθρωπότητας (παραγωγή ενέργειας, αλλαγή κλίματος, μείωση φυσικών πόρων, παραγωγή τροφής, τοξικές ουσίες στο περιβάλλον, καθαρό νερό). Βραβεία Πράσινης Χημείας. Πράσινη Χημεία και Ελληνική Πραγματικότητα – Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (EL)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ (ΠΡΑΣΙΝΟΙ) ΔΙΑΛΥΤΕΣ (EL)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΑΤΑΛΥΣΗ (EL)
Alternative (Green) Solvents (EN)
Sustainable Development (EN)
Life Cycle Assessment (EN)
Green Chemistry (EN)
Green Chemical Technology (EN)
Industrial Ecology (EN)
Catalysis (EN)
Biofuels (EN)
Renewable Resources And Energy (EN)
Environmental Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)