Αρχές & Εφαρμογές Πράσινης Χημείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑρχές & Εφαρμογές Πράσινης Χημείας (EL)

Ζουμπούλης, Αναστάσιος (EL)
Πελέκα, Ευφροσύνη (EL)
Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Triantafyllidis, Konstantinos (EN)
Peleka, Effrosyni (EN)
Zoumpoulis, Anastasios (EN)

Δημάδης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimadis, Konstantinos (EN)

Η Πράσινη Χημεία είναι μια σχετικά νέα φιλοσοφία της Χημείας με βασική αρχή την πρόληψη της ρύπανσης του Περιβάλλοντος με την χρησιμοποίηση ενός συνόλου αρχών, με την εφαρμογή των οποίων μειώνεται, ή εξαλείφεται, η χρήση, ή η δημιουργία, επικίνδυνων ουσιών στις διεργασίες σχεδιασμού, παραγωγής και εφαρμογής των χημικών προϊόντων. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται σε βάθος οι 12 αρχές της Πράσινης Χημείας: Πρόληψη αντί κατεργασία (εκ των υστέρων), Αποδοτικότερη χρήση των συνθετικών μεθόδων («Οικονομία ατόμου»). Λιγότερες και λιγότερο επικίνδυνες χημικές ενώσεις, Σχεδιασμός ασφαλέστερων χημικών προϊόντων, Ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά μέσα, Σχεδιασμός για ενεργειακή αποτελεσματικότητα, Χρήση ανανεώσιμων και μη τοξικών πρώτων υλών, Μείωση ενδιαμέσων παραγώγων, Κατάλυση, Σχεδιασμός αποικοδομήσιμων και/ή ανακυκλώσιμων προϊόντων, Ανάλυση πραγματικού χρόνου για πρόληψη της ρύπανσης, Ασφαλέστερη χημεία για την πρόληψη των ατυχημάτων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (EL)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ (ΠΡΑΣΙΝΟΙ) ΔΙΑΛΥΤΕΣ (EL)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΑΤΑΛΥΣΗ (EL)
Alternative (Green) Solvents (EN)
Sustainable Development (EN)
Life Cycle Assessment (EN)
Green Chemistry (EN)
Green Chemical Technology (EN)
Industrial Ecology (EN)
Catalysis (EN)
Biofuels (EN)
Renewable Resources And Energy (EN)
Environmental Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.