Αρχές & Εφαρμογές Πράσινης Χημείας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αρχές & Εφαρμογές Πράσινης Χημείας (EL)

Ζουμπούλης, Αναστάσιος (EL)
Πελέκα, Ευφροσύνη (EL)
Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Triantafyllidis, Konstantinos (EN)
Peleka, Effrosyni (EN)
Zoumpoulis, Anastasios (EN)

Δημάδης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimadis, Konstantinos (EN)

Η Πράσινη Χημεία είναι μια σχετικά νέα φιλοσοφία της Χημείας με βασική αρχή την πρόληψη της ρύπανσης του Περιβάλλοντος με την χρησιμοποίηση ενός συνόλου αρχών, με την εφαρμογή των οποίων μειώνεται, ή εξαλείφεται, η χρήση, ή η δημιουργία, επικίνδυνων ουσιών στις διεργασίες σχεδιασμού, παραγωγής και εφαρμογής των χημικών προϊόντων. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται σε βάθος οι 12 αρχές της Πράσινης Χημείας: Πρόληψη αντί κατεργασία (εκ των υστέρων), Αποδοτικότερη χρήση των συνθετικών μεθόδων («Οικονομία ατόμου»). Λιγότερες και λιγότερο επικίνδυνες χημικές ενώσεις, Σχεδιασμός ασφαλέστερων χημικών προϊόντων, Ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά μέσα, Σχεδιασμός για ενεργειακή αποτελεσματικότητα, Χρήση ανανεώσιμων και μη τοξικών πρώτων υλών, Μείωση ενδιαμέσων παραγώγων, Κατάλυση, Σχεδιασμός αποικοδομήσιμων και/ή ανακυκλώσιμων προϊόντων, Ανάλυση πραγματικού χρόνου για πρόληψη της ρύπανσης, Ασφαλέστερη χημεία για την πρόληψη των ατυχημάτων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (EL)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ (ΠΡΑΣΙΝΟΙ) ΔΙΑΛΥΤΕΣ (EL)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΑΤΑΛΥΣΗ (EL)
Alternative (Green) Solvents (EN)
Sustainable Development (EN)
Life Cycle Assessment (EN)
Green Chemistry (EN)
Green Chemical Technology (EN)
Industrial Ecology (EN)
Catalysis (EN)
Biofuels (EN)
Renewable Resources And Energy (EN)
Environmental Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)