Αρχές & εφαρμογές Πράσινης Χημικής Τεχνολογίας – Μηχανικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑρχές & εφαρμογές Πράσινης Χημικής Τεχνολογίας – Μηχανικής (EL)

Ζουμπούλης, Αναστάσιος (EL)
Πελέκα, Ευφροσύνη (EL)
Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Triantafyllidis, Konstantinos (EN)
Peleka, Effrosyni (EN)
Zoumpoulis, Anastasios (EN)

Δημάδης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimadis, Konstantinos (EN)

Περιβαλλοντικά προβλήματα και Περιβαλλοντική Πολιτική/ Διαχείριση. Πράσινη Χημική Τεχνολογία – Μηχανική. Ορισμός και Αρχές: Ολιστική θεώρηση διεργασιών και προϊόντων, ανάλυση παραγωγικών συστημάτων - Διατήρηση και βελτίωση των φυσικών οικοσυστημάτων, ενώ παράλληλα προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία - Νέα νοοτροπία, όσον αφορά τον Κύκλο Ζωής ενός προϊόντος - Οι πρώτες ύλες (και η ενέργεια) που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστερες - Ελαχιστοποίηση της εξάντλησης των φυσικών πόρων - Προσπάθεια προληπτικής μείωσης αποβλήτων - Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, που θα βελτιώνουν την περιβαλλοντική απόδοση των χημικών διεργασιών, ώστε να επιτευχθεί αειφορία - Συμμετοχή των ενδιαφερομένων (και του κοινού) στην ανάπτυξη και εισαγωγή των καινούργιων λύσεων. Μεθοδολογίες Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Εργαλεία Εκτίμησης Περιβαλλοντικής Απόδοσης μιας Χημικής Διεργασίας, Παραδείγματα Εφαρμογής. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (EL)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ (ΠΡΑΣΙΝΟΙ) ΔΙΑΛΥΤΕΣ (EL)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΑΤΑΛΥΣΗ (EL)
Alternative (Green) Solvents (EN)
Sustainable Development (EN)
Life Cycle Assessment (EN)
Green Chemistry (EN)
Green Chemical Technology (EN)
Industrial Ecology (EN)
Catalysis (EN)
Biofuels (EN)
Renewable Resources And Energy (EN)
Environmental Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.