Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιομηχανική Οικολογία (EL)

Ζουμπούλης, Αναστάσιος (EL)
Πελέκα, Ευφροσύνη (EL)
Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Triantafyllidis, Konstantinos (EN)
Peleka, Effrosyni (EN)
Zoumpoulis, Anastasios (EN)

Αφουξενίδης, Αυξέντιος (EL)
Κατσαρού, Δήμητρα (EL)
Μαργουνάκης, Δημήτριος (EL)
Δημάδης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Katsarou, Dimitra (EN)
Kallipos (EN)
Margounakis, Dimitrios (EN)
Afouxenidis, Afxentios (EN)
Dimadis, Konstantinos (EN)

Η έννοια της βιομηχανικής οικολογίας επιτρέπει να αναλύσουμε την πολυπλοκότητα ενός βιομηχανικού συστήματος και τις σχέσεις του με το περιβάλλον. Αποτελεί μια προσέγγιση που μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις στο ερώτημα «πώς η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να γίνει λειτουργική με τρόπο που να είναι ταυτόχρονα και οικονομικά βιώσιμη». Η βασική αρχή της βιομηχανικής οικολογίας είναι ότι οι βιομηχανικές δραστηριότητες δεν θα έπρεπε να θεωρούνται (εξετάζονται) απομονωμένες, αλλά ως συνιστώσες ενός βιομηχανικού «οικοσυστήματος», που λειτουργεί στο εσωτερικό του φυσικού οικολογικού συστήματος. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται οι έννοιες του Βιομηχανικού Οικοσυστήματος, Βιομηχανικού Πάρκου, Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.). Ορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις εκείνες που απαιτούνται, ώστε να καταστεί μια ΒΙ.ΠΕ. βιώσιμη και γίνεται ανάλυση σε συγκεκριμένα παραδείγματα από τη Διεθνή και Ελληνική πραγματικότητα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (EL)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (EL)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ (ΠΡΑΣΙΝΟΙ) ΔΙΑΛΥΤΕΣ (EL)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΑΤΑΛΥΣΗ (EL)
Alternative (Green) Solvents (EN)
Sustainable Development (EN)
Life Cycle Assessment (EN)
Green Chemistry (EN)
Green Chemical Technology (EN)
Industrial Ecology (EN)
Catalysis (EN)
Biofuels (EN)
Renewable Resources And Energy (EN)
Environmental Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.