Έννοια και Περιεχόμενο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στον 21ο Αιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈννοια και Περιεχόμενο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στον 21ο Αιώνα (EL)
Meaning and Evaluation of Educational Content in the 21st Century (EN)

Κασιμάτη, Αικατερίνη (EL)
Πετροπούλου, Ουρανία (EL)
Ρετάλης, Συμεών (EL)
Petropoulou, Ourania (EN)
Kasimati, Aikaterini (EN)
Retalis, Symeon (EN)

Σμπρίνη, Θεοφίλη (EL)
Λιόμας, Ιωάννης (EL)
Ανδρεαδάκης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Smprini, Theofili (EN)
Andreadakis, Nikolaos (EN)
Liomas, Ioannis (EN)

Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην εννοιολογική αποσαφήνιση της Εκπαιδευτικής αξιολόγησης στον 21ο αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναλυτική περιγραφή των γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικών, και επικοινωνιακών δεξιοτήτων που πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν ως “ανεξάρτητα σκεπτόμενοι και ενεργοί πολίτες” του 21ου αιώνα. Παράλληλα παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές αρχές που διέπουν τις σύγχρονες μορφές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και καταδεικνύεται ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζουν στον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (EL)
ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (EL)
Educational Assessment (EN)
Modern Techniques For Assessing Students Performance (EN)
Educational Technologies (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-05*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.