ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (EL)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Μπαλής, Δημήτριος (EL)
Μπάης, Αλκιβιάδης (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Bais, Alkiviadis (EN)
Balis, Dimitrios (EN)

Γερασόπουλος, Ευάγγελος (EL)
Τζιάφα, Ελένη (EL)
Σιώμος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tziafa, Eleni (EN)
Gerasopoulos, Evangelos (EN)
Siomos, Nikolaos (EN)

8 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 8.1 Σύστημα Αέριας Ρύπανσης 8.2 Μονάδες μέτρησης των συγκεντρώσεων των ρύπων στον αέρα 8.3 Ταξινόμηση - Επεξεργασία - Παρουσίαση μετρήσεων 8.3.1 Γενικά 8.3.2 Συλλογή μετρήσεων 8.3.3 Έλεγχος και αξιοπιστία των μετρήσεων 8.3.4 Βαθμονόμηση οργάνων 8.3.5 Επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων αέριας ρύπανσης 8.3.5.1 Σκοπός 8.3.5.2 Χρονική κλίμακα επεξεργασίας 8.3.5.3 Στατιστική επεξεργασία μετρήσεων 8.3.5.4 Παρουσίαση των μετρήσεων 8.4 Σημαντικότεροι ρύποι του αέρα 8.4.1 Διοξείδιο του θείου (SO2) 8.4.2 Οξείδια του αζώτου (ΝΟx) 8.4.3 Όζον (Ο3) 8.4.4 Μονοξείδιο του άνθρακα 8.4.5 Υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου 8.4.6 Αιωρούμενα σωματίδια 8.5 Μέτρηση του όζοντος 8.6 Μέτρηση των οξειδίων του αζώτου 8.7 Μετρήσεις διοξειδίου του θείου 8.7.1 Μέθοδος με αναλυτή υπεριώδους φθορισμού 8.8 Μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα 8.9 Τεχνολογία μέτρησης των αιωρούμενων σωματιδίων 8.9.1 Μέτρηση της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 και ΑΣ2.5 με τη χρήση ακτινοβολίας β 8.9.2 Συσκευές συλλογής με φίλτρο 8.9.3 Συσκευή συλλογής ΑΣ10 υψηλής παροχής 8.9.4 Αιθαλόμετρο 8.9.5 Νεφελόμετρο 8.9.6 Μετρητής συμπύκνωσης σωματιδίων (Condensation Particle Counter) 8.9.7 Φασματογράφος μεγέθους των σωματιδίων (Mobility Particle Size Spectrometer – SMPS) (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (EL)
Atmospheric Technology (EN)
Air Quality Monitoring (EN)
Meteorological Instrumentation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.