Η Αξιολόγηση της Επίδοσης των Εκπαιδευομένων στα Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Αξιολόγηση της Επίδοσης των Εκπαιδευομένων στα Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα (EL)
Assessing learners performance in modern educational environments (EN)

Κασιμάτη, Αικατερίνη (EL)
Πετροπούλου, Ουρανία (EL)
Ρετάλης, Συμεών (EL)
Petropoulou, Ourania (EN)
Kasimati, Aikaterini (EN)
Retalis, Symeon (EN)

Σμπρίνη, Θεοφίλη (EL)
Λιόμας, Ιωάννης (EL)
Ανδρεαδάκης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Smprini, Theofili (EN)
Andreadakis, Nikolaos (EN)
Liomas, Ioannis (EN)

Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευόμενων στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» και αναδεικνύονται οι βασικές αρχές που διέπουν τη σύγχρονη προσέγγιση της αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων στον 21ο αιώνα. Παράλληλα παρουσιάζονται αναλυτικά οι πιο γνωστές τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευομένων που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στα περιβάλλοντα. Τέλος αναδεικνύεται ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες σε αυτό το επιστημονικό πεδίο. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (EL)
ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (EL)
Educational Assessment (EN)
Modern Techniques For Assessing Students Performance (EN)
Educational Technologies (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-05*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.