Οικονομική ανάλυση & πολιτική - Μικροοικονομική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οικονομική ανάλυση & πολιτική - Μικροοικονομική (EL)

Λιανός, Θεόδωρος (EL)
Ψειρίδου, Αναστασία (EL)
Lianos, Theodoros (EN)
Pseiridou, Anastasia (EN)

Τσούνης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Τσαρπαλής, Κωνσταντίνος (EL)
Tsarpalis, Konstantinos (EN)
Kallipos (EN)
Tsounis, Nikolaos (EN)

Το εγχειρίδιο απαρτίζεται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος αντιστοιχεί σε επίπεδο 1ου έτους και περιέχει τις βασικές έννοιες (principles) χωρίς εκτενή χρήση άλγεβρας. Το πρώτο μέρος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών εννοιών που θα είναι χρήσιμη τόσο σε φοιτητές οικονομικών επιστημών όσο και σε φοιτητές διοίκησης, ψυχολογίας, και άλλων επιστημών. Eίναι κατάλληλο για φοιτητές προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς των οποίων το πρώτο πτυχίο δεν είναι στις οικονομικές επιστήμες π.χ φοιτητές στο ΠΜΣ "Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ" του Πανεπιστημίου Πατρών (όπου διδάσκεται το μάθημα "Αρχές Οικονομικών") και σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υλικών, Φυσικής κ.ά. που διδάσκονται το μάθημα "Οικονομικά για μη οικονομολόγους" (αναφέρονται ως παραδείγματα, διότι στο παρελθόν η μία εκ των συγγραφέων είχε διδάξει αυτά τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών). To δεύτερο μέρος αντιστοιχεί σε επίπεδο 2ου-3ου έτους. Εδώ δίδεται μια πιο συστηματική και αυστηρή (formal) ανάλυση των θεμάτων της Μικροοικονομικής, και περισσότερες εφαρμογές των βασικών αρχών που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος, με χρήση αλγεβρικής ανάλυσης (πέραν της διαγραμματικής ανάλυσης). Το επίπεδο δυσκολίας του δευτέρου μέρους αντιστοιχεί σε επίπεδο 2ου έτους φοιτητών οικονομικών επιστημών, ή 3ου έτους φοιτητών διοίκησης και άλλων κοινωνικών επιστημών. (EL)

learningMaterial
book

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (EL)
Microeconomics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.