Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ θεωρία της παραγωγής (EL)

Λιανός, Θεόδωρος (EL)
Ψειρίδου, Αναστασία (EL)
Lianos, Theodoros (EN)
Pseiridou, Anastasia (EN)

Τσούνης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tsounis, Nikolaos (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η διαδικασία της παραγωγής. Με τη χρήση διαγραμματικής απεικόνισης και άλγεβρας, οι σπουδαστές μαθαίνουν να διακρίνουν μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας περιόδου, να περιγράφουν τις φθίνουσες οριακές αποδόσεις και τις αποδόσεις κλίμακος, να αναγνωρίζουν το πρόβλημα αριστοποίησης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, και να διακρίνουν μεταξύ ενωματωμένης και μη τεχνολογικής προόδου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (EL)
Microeconomics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.