Παράγοντες επιτυχίας του μικροπολλαπλασιασμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαράγοντες επιτυχίας του μικροπολλαπλασιασμού (EL)
Micropropagation success factors (EN)

Κίντζιος, Σπυρίδων (EL)
Kintzios, Spyridon (EN)

Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Οικονόμου, Αθανάσιος (EL)
Αναπλιώτης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Oikonomou, Athanasios (EN)
Kallipos (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)
Anapliotis, Dimitrios (EN)

Ο μικροπολλαπλασιασμός των φυτών, όπως και οποιαδήποτε άλλη βιοτεχνολογική διαδικασία, εξαρτάται από μία πληθώρα παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται τόσο με το βιολογικό υλικό το οποίο πρόκειται να ιστοκαλλιεργηθεί, όσο και με το περιβάλλον της καλλιέργειας. Οι παραγόντες αυτοί μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: το μητρικό φυτό, το έκφυτο και τις συνθήκες της καλλιέργειας. Στη συνέχεια κάθε κατηγορία παραγόντων θα αναλυθεί ξεχωριστά σε ιδιαίτερο Υποκεφάλαιο. Επιμέρους αντικείμενα/υποκεφάλαια: -Το μητρικό φυτό: γονότυπος, συνθήκες ανάπτυξης, φυσιολογική κατάσταση και υγεία. -Το έκφυτο: είδη φυτικών κυττάρων, είδη ιστών και οργάνων, θέση πάνω στο φυτό, ηλικία. -Οι συνθήκες της καλλιέργειας: το θρεπτικό υπόστρωμα, ο φωτισμός, η θερμοκρασία και το ατμοσφαιρικό περιβάλλον (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΥΤΤΑΡΟ-ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ (EL)
ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ (EL)
Plant Cell & Tissue Culture (EN)
Micropropagation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-06*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.