Τεχνικές προσομοίωσης στη διοικητική επιστήμη

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Τεχνικές προσομοίωσης στη διοικητική επιστήμη (EL)

Κωνσταντάρας, Ιωάννης (EL)
Καπάρης, Κωνσταντίνος (EL)
Γεωργίου, Ανδρέας (EL)
Kaparis, Konstantinos (EN)
Georgiou, Andreas (EN)
Konstantaras, Ioannis (EN)

Τοπαλτζίκη, Ουρανία (EL)
Μάδαμας, Σωτήρης (EL)
Αγγελής, Ελευθέριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Madamas, Sotiris (EN)
Angelis, Eleftherios (EN)
Topaltziki, Ourania (EN)

Στο προτεινόμενο σύγγραμμα αναπτύσσεται η θεωρία και η εφαρμογή της μεθοδολογίας της Προσομοίωσης στη Διοικητική Επιστήμη (Simulation in Management Science). Παρουσιάζονται αναλυτικά βασικές έννοιες όπως «σύστημα» και «μοντέλο» με ειδικότερη εστίαση στα μοντέλα προσομοίωσης. Ακολουθεί παράθεση της μεθοδολογίας ανάπτυξης μοντέλων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτύπωση, περιγραφή, διερεύνηση, σύγκριση, πρόβλεψη και βελτιστοποίηση (descriptive, perspective, predictive, optimization) ενώ στη συνέχεια μελετώνται έννοιες όπως: οντότητες (entities), δραστηριότητες και διεργασίες (activities and processes), γεγονότα (events), ενεργητικές και παθητικές καταστάσεις (active passive or idle states) και ένα σύνολο εργαλείων που οδηγούν (drive) τα μοντέλα προσομοίωσης. Θεμελιώνονται οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η προσομοίωση διακριτών γεγονότων (discrete event), δηλαδή οι τυχαίοι αριθμοί (random numbers), οι γεννήτριες (random variates generators), η ανάλυση των δεδομένων εισόδου (input data analysis), η διαγραμματική απεικόνιση και τα βασικά εργαλεία προγραμματισμού. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις έννοιες της επαλήθευσης και της εγκυρότητας (verification and validation) και αναλύονται οι τεχνικές που εγκαθιδρύουν την αξιοπιστία ενός μοντέλου. Το θεωρητικό υπόβαθρο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση στατιστικών εργαλείων για την ανάλυση των δεδομένων εξόδου (output statistical analysis) και με την παρουσίαση μεθόδων μείωσης της μεταβλητότητας και αυτοσυσχέτισης των αποτελεσμάτων (variance reduction techniques). Το σύγγραμμα ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη ενός case study, που συμπληρωματικά με όλα τα υπόλοιπα παραδείγματα του βιβλίου, ενσωματώνει τις τεχνικές και τα εργαλεία σε μια ολιστική προσέγγιση με τη χρήση ενός εξελιγμένου εργαλείου προσομοίωσης (ExtendSim) το οποίο επίσης παρουσιάζεται στις βασικές του λειτουργίες αλλά και εναλλακτικά με τη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα (JaamSim). Το βιβλίο συνοδεύεται από εκτενή και επίκαιρη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία. (EL)

learningMaterial
book

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
Discrete Event Simulation (EN)
Simulation In Management Science (EN)
Business Process Modeling (EN)
Simulation Models (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)