Ανάπτυξη μοντέλων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη μοντέλων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (EL)

Κωνσταντάρας, Ιωάννης (EL)
Καπάρης, Κωνσταντίνος (EL)
Γεωργίου, Ανδρέας (EL)
Kaparis, Konstantinos (EN)
Georgiou, Andreas (EN)
Konstantaras, Ioannis (EN)

Τοπαλτζίκη, Ουρανία (EL)
Μάδαμας, Σωτήρης (EL)
Αγγελής, Ελευθέριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Madamas, Sotiris (EN)
Angelis, Eleftherios (EN)
Topaltziki, Ourania (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά όλες οι φάσεις ανάπτυξης ενός μοντέλου προσομοίωσης για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει ο ερευνητής σε κάθε φάση. Η μελέτη ενός μοντέλου προσομοίωσης ξεκινάει με την προκαταρκτική μελέτη του συστήματος ώστε να αναγνωρίζονται οι σημαντικές πτυχές του. Έπειτα συλλέγονται τα δεδομένα που βοηθούν στην εκτίμηση των βασικών παραμέτρων εισόδου (inputs) του μοντέλου, το οποίο στη συνέχεια απεικονίζεται διαγραμματικά και κατόπιν επιλύεται με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού. Η φάση ανάπτυξης κάθε μοντέλου δεν θεωρείται ολοκληρωμένη αν δεν ελεγχθούν η εγκυρότητα - αξιοπιστία μέσω κατάλληλων διαδικασιών (verification and validation). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
Discrete Event Simulation (EN)
Simulation In Management Science (EN)
Business Process Modeling (EN)
Simulation Models (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.