Ανάπτυξη μοντέλων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ανάπτυξη μοντέλων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (EL)

Κωνσταντάρας, Ιωάννης (EL)
Καπάρης, Κωνσταντίνος (EL)
Γεωργίου, Ανδρέας (EL)
Kaparis, Konstantinos (EN)
Georgiou, Andreas (EN)
Konstantaras, Ioannis (EN)

Τοπαλτζίκη, Ουρανία (EL)
Μάδαμας, Σωτήρης (EL)
Αγγελής, Ελευθέριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Madamas, Sotiris (EN)
Angelis, Eleftherios (EN)
Topaltziki, Ourania (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά όλες οι φάσεις ανάπτυξης ενός μοντέλου προσομοίωσης για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει ο ερευνητής σε κάθε φάση. Η μελέτη ενός μοντέλου προσομοίωσης ξεκινάει με την προκαταρκτική μελέτη του συστήματος ώστε να αναγνωρίζονται οι σημαντικές πτυχές του. Έπειτα συλλέγονται τα δεδομένα που βοηθούν στην εκτίμηση των βασικών παραμέτρων εισόδου (inputs) του μοντέλου, το οποίο στη συνέχεια απεικονίζεται διαγραμματικά και κατόπιν επιλύεται με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού. Η φάση ανάπτυξης κάθε μοντέλου δεν θεωρείται ολοκληρωμένη αν δεν ελεγχθούν η εγκυρότητα - αξιοπιστία μέσω κατάλληλων διαδικασιών (verification and validation). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
Discrete Event Simulation (EN)
Simulation In Management Science (EN)
Business Process Modeling (EN)
Simulation Models (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)