Διαγράμματα και Εργαλεία Προγραμματισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαγράμματα και Εργαλεία Προγραμματισμού (EL)

Κωνσταντάρας, Ιωάννης (EL)
Καπάρης, Κωνσταντίνος (EL)
Γεωργίου, Ανδρέας (EL)
Kaparis, Konstantinos (EN)
Georgiou, Andreas (EN)
Konstantaras, Ioannis (EN)

Τοπαλτζίκη, Ουρανία (EL)
Μάδαμας, Σωτήρης (EL)
Αγγελής, Ελευθέριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Madamas, Sotiris (EN)
Angelis, Eleftherios (EN)
Topaltziki, Ourania (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο οι βασικότερες μέθοδοι αναπαράστασης μοντέλων προσομοίωσης διακριτών συστημάτων, μέσω διαγραμμάτων. Το κεφάλαιο ξεκινάει με αναλυτική περιγραφή των Διαγραμμάτων Κύκλου Δραστηριοτήτων, τα οποία αποτελούν ένα από τους βασικότερους τρόπους απεικόνισης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των οντοτήτων του μοντέλου σε διάφορες δραστηριότητες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία εναλλακτική μορφή αναπαράστασης ενός μοντέλου προσομοίωσης μέσω των διαγραμμάτων ροής, τα οποία είναι πολύ διαδεδομένα και εύχρηστα στην πράξη. Άλλες διαγραμματικές μορφές όπως γενικά διαγράμματα διεργασιών, διαγράμματα ροής διεργασιών, και διαγράμματα δραστηριοτήτων επίσης παρουσιάζονται και συμπληρώνουν την γκάμα των διαγραμματικών εργαλείων απεικόνισης. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μία αναφορά στα βασικά εργαλεία και τεχνικές προγραμματισμού που αναλυτής έχει στη διάθεσή του κατά τη μεταφορά του μοντέλου προσομοίωσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
Discrete Event Simulation (EN)
Simulation In Management Science (EN)
Business Process Modeling (EN)
Simulation Models (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.