Ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον προσομοίωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον προσομοίωσης (EL)

Κωνσταντάρας, Ιωάννης (EL)
Καπάρης, Κωνσταντίνος (EL)
Γεωργίου, Ανδρέας (EL)
Kaparis, Konstantinos (EN)
Georgiou, Andreas (EN)
Konstantaras, Ioannis (EN)

Τοπαλτζίκη, Ουρανία (EL)
Μάδαμας, Σωτήρης (EL)
Αγγελής, Ελευθέριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Madamas, Sotiris (EN)
Angelis, Eleftherios (EN)
Topaltziki, Ourania (EN)

Παρουσιάζεται το περιβάλλον Extend, ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία προσομοίωσης διακριτών (και συνεχών) συστημάτων. Εναλλακτικά θα παρουσιαστεί και μία προσέγγιση με εργαλείο ανοιχτού κώδικα (π.χ. JaamSim). Περιγράφονται βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά ώστε να καταστεί εφικτή η παρουσίαση case studιes που να συμπεριλαμβάνουν όλες τις έννοιες και τεχνικές των προηγουμένων κεφαλαίων. Με αφορμή τα παραδείγματα και τις αναλύσεις περιπτώσεων, παρουσιάζονται βασικές τεχνικές μοντελοποίησης με το Extend όπως: συλλογή δεδομένων και ανάλυση, τυχαιότητα και προσδιοριστικότητα, κινούμενα σχέδια (animation), παραγωγή οντοτήτων, προσθήκη χαρακτηριστικών (attributes), προτεραιότητες, αποτύπωση ουρών αναμονής, αποτύπωση αδρανών καταστάσεων και ενεργητικών καταστάσεων, δρομολόγηση και ροή οντοτήτων και τιμών, διαχείριση χρόνου, ομαδοποίηση και από-ομαδοποίηση (batching-unbatching), χρήση πόρων, τεκμηρίωση αποτελεσμάτων κ.ά. Θα δοθούν παραδείγματα και με εργαλείο ανοιχτού κώδικα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
Discrete Event Simulation (EN)
Simulation In Management Science (EN)
Business Process Modeling (EN)
Simulation Models (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.