Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου (EL)
Managing Digital Content (EN)

Κυριάκη-Μάνεση, Δάφνη (EL)
Κουλούρης, Αλέξανδρος (EL)
Kyriaki-manesi, Dafni (EN)
Koulouris, Alexandros (EN)

Γιαννακόπουλος, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giannakopoulos, Georgios (EN)

Το σύγγραμμα αποτελείται από 7 κεφάλαια και ένα γλωσσάρι. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από κριτήρια αξιολόγησης γνώσεων και τις απαντήσεις τους καθώς και εκτενή βιβλιογραφία. (EL)
The textbook has 7 chapters and a glossary. Every chapter is accompanied by evaluation criteria and their answers along with Bibliography. (EN)

learningMaterial
book

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (EL)
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (EL)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (EL)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (EL)
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (EL)
Repositories (EN)
Subject Access (EN)
Open Access (EN)
Metadata (EN)
Information Management (EN)
Digital Content (EN)
Cris Systems (EN)
Digital Libraries (EN)
Open Data (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.