Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης χαρτογραφικών δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης χαρτογραφικών δεδομένων (EL)

Σκοπελίτη, Ανδριανή (EL)
Τσούλος, Λύσανδρος (EL)
Στάμου, Λήδα (EL)
Stamou, Lida-lelouda (EN)
Tsoulos, Lysandros (EN)
Skopeliti, Andriani (EN)

Φλώρος, Άγγελος (EL)
Νάκος, Βύρωνας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Floros, Angelos (EN)
Nakos, Vyronas (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης μιας βάσης χαρτογραφικών δεδομένων, με σκοπό την εξυπηρέτηση της σύνθεσης ενός χάρτη. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει, αρχικά, τη μελέτη και ανάλυση των χαρτών που θα χρησιμοποιηθούν ως πηγή, την επιλογή των πληροφοριών σε συνάρτηση με την κλίμακα και τον σκοπό του χάρτη και την ανάλυση του περιεχομένου σε θεματικά επίπεδα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα στάδια του εννοιολογικού, λογικού και φυσικού σχεδιασμού που περιλαμβάνονται σε κάθε σχεδιασμό βάσης δεδομένων προσαρμοσμένα στο σχεδιασμό μιας βάσης χαρτογραφικών δεδομένων. Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης έχει αποτέλεσμα την επιλογή των θεματικών επιπέδων που θα εισαχθούν στη βάση, τον προσδιορισμό της γεωμετρίας που θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των στοιχείων κάθε θεματικού επιπέδου, τον προσδιορισμό των περιγραφικών χαρακτηριστικών κάθε θεματικού επιπέδου, την περιγραφή της μορφοποίησης και του πεδίου ορισμού κάθε περιγραφικού χαρακτηριστικού. Παράλληλα, παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή για την υλοποίηση της βάσης χαρτογραφικών δεδομένων στο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS σε συνδυασμό με το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών QGIS και στο περιβάλλον του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών ArcGIS. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΑΡΤΟΣΥΝΘΕΣΗ (EL)
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΓΕΩΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
Cartography (EN)
Map Production (EN)
Geovisualistion (EN)
Web Mapping (EN)
Map Compilation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.