Αναζήτηση και χρήση χωρικών δεδομένων από άλλες πηγές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑναζήτηση και χρήση χωρικών δεδομένων από άλλες πηγές (EL)

Σκοπελίτη, Ανδριανή (EL)
Τσούλος, Λύσανδρος (EL)
Στάμου, Λήδα (EL)
Stamou, Lida-lelouda (EN)
Tsoulos, Lysandros (EN)
Skopeliti, Andriani (EN)

Φλώρος, Άγγελος (EL)
Νάκος, Βύρωνας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Floros, Angelos (EN)
Nakos, Vyronas (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αναφορά στα γεωχωρικά δεδομένα που δεν συλλέγονται από τον ίδιο τον χρήστη κατά τη δημιουργία της βάσης χαρτογραφικών δεδομένων, αλλά ενδέχεται να ληφθούν και από άλλες πηγές συμπεριλαμβανομένης και αυτής του διαδικτύου. Συχνά, τα γεωχωρικά δεδομένα από άλλες πηγές διατίθενται σε κάποιο ουδέτερο μορφότυπο π.χ. αρχεία shapefile ή ως υπηρεσίες από διαδικτυακούς εξυπηρετητές γεωχωρικών δεδομένων π.χ. ορθοφωτοχάρτες από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε (ΕΚΧΑ). Στη συνέχεια, αναλύεται η μεθοδολογία με την οποία τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν ή να ενσωματωθούν στη βάση χαρτογραφικών δεδομένων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων π.χ. καταλληλότητα, ποιότητα, ασυμφωνία συστήματος αναφοράς συντεταγμένων, χωρικές ασυμβατότητες κ.ά. Το κεφάλαιο ακόμα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή για την υλοποίηση των παραπάνω στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών QGIS και στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών ArcGIS. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΑΡΤΟΣΥΝΘΕΣΗ (EL)
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΓΕΩΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
Cartography (EN)
Map Production (EN)
Geovisualistion (EN)
Web Mapping (EN)
Map Compilation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.