Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΨηφιακό Μοντέλο Εδάφους (EL)

Σκοπελίτη, Ανδριανή (EL)
Τσούλος, Λύσανδρος (EL)
Στάμου, Λήδα (EL)
Stamou, Lida-lelouda (EN)
Tsoulos, Lysandros (EN)
Skopeliti, Andriani (EN)

Φλώρος, Άγγελος (EL)
Νάκος, Βύρωνας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Floros, Angelos (EN)
Nakos, Vyronas (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η δημιουργία του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (ΨΜΕ) με την αξιοποίηση των θεματικών επιπέδων πληροφορίας που συνδέεται με αυτό, όπως ισοϋψείς καμπύλες, σημεία γνωστού υψομέτρου, υδρολογικό δίκτυο, ακτογραμμή κ.ά. Περιγράφεται η δημιουργία του ΨΜΕ τόσο με τη μέθοδο του δικτύου ακανόνιστων τριγώνων όσο και με αλγορίθμους που βασίζονται στη δομή κανάβου. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία που εκτίθεται στο παρόν κεφάλαιο έχει εφαρμογή στο σύνολο σχεδόν των φαινομένων που παρουσιάζουν συνεχή κατανομή. Επιλέχθηκε να δοθεί έμφαση στη δημιουργία του Ψηφιακού Μοντέλου του Εδάφους λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών που σχετίζονται τόσο με το μοντέλο αυτό καθ’ αυτό όσο και με τα παράγωγα από αυτό μεγέθη. Αναλύονται θέματα όπως: η αξιοποίηση του κάθε θεματικού επίπεδου κατά τη δημιουργία του ΨΜΕ, ο έλεγχος της αξιοπιστίας του ΨΜΕ μέσω συγκεκριμένων τεχνικών π.χ. εντοπισμός επιπέδων τριγώνων, σύγκριση μεταξύ αρχικών και παράγωγων ισοϋψών, προσδιορισμός χονδροειδών σφαλμάτων στα αρχικά δεδομένα, προσδιορισμός μέσου τετραγωνικού σφάλματος, εύρος τιμών υψομέτρων κ.ά., η σύγκριση των δύο δομών καταγραφής του ΨΜΕ, η οπτικοποίηση του ΨΜΕ μέσω σκίασης, ισοϋψών καμπυλών, υψομετρικών ζωνών κ.ά. Στη συνέχεια, ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή για την υλοποίηση των ανωτέρω στο περιβάλλον του ΣΓΠ QGIS και του ΣΓΠ ArcGIS. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΑΡΤΟΣΥΝΘΕΣΗ (EL)
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΓΕΩΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
Cartography (EN)
Map Production (EN)
Geovisualistion (EN)
Web Mapping (EN)
Map Compilation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.