Υδρολογική ανάλυση με βάση το ΨΜΕ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Υδρολογική ανάλυση με βάση το ΨΜΕ (EL)

Σκοπελίτη, Ανδριανή (EL)
Τσούλος, Λύσανδρος (EL)
Στάμου, Λήδα (EL)
Stamou, Lida-lelouda (EN)
Tsoulos, Lysandros (EN)
Skopeliti, Andriani (EN)

Φλώρος, Άγγελος (EL)
Νάκος, Βύρωνας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Floros, Angelos (EN)
Nakos, Vyronas (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται ένα τυπικό παράδειγμα αξιοποίησης του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (ΨΜΕ), στο γνωστικό αντικείμενο των Υδατικών Πόρων με τη βοήθεια της τεχνολογίας των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΣΠ). Αναλύονται τα θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό των κανάβων διεύθυνσης απορροής και συγκεντρωτικής ροής, καθώς και στον προσδιορισμό των ορίων της λεκάνης απορροής και του υδρογραφικού δικτύου. Γίνεται αναφορά στις μεθόδους ιεράρχησης των κλάδων του υδρογραφικού δικτύου και στον υπολογισμό παράγωγων μετρητικών στοιχείων των υδρογραφικών σχηματισμών που προέκυψαν από το ΨΜΕ όπως εμβαδόν, μέσο υψόμετρο και κλίσεις της λεκάνης απορροής και μήκος, μήκος ανά τάξη, μέση κλίση κυρίου κλάδου, μηκοτομή κυρίου κλάδου, διατομές σε χαρακτηριστικά σημεία για το υδρογραφικό δίκτυο. Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή για την υλοποίηση των παραπάνω σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΑΡΤΟΣΥΝΘΕΣΗ (EL)
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΓΕΩΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
Cartography (EN)
Map Production (EN)
Geovisualistion (EN)
Web Mapping (EN)
Map Compilation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)