Η μεταφραστική επάρκεια υπό το πρίσμα του λειτουργισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ μεταφραστική επάρκεια υπό το πρίσμα του λειτουργισμού (EL)

Seel, Olaf Immanuel (EL)
Seel, Olaf Immanuel (EN)

Αγγελάκου, Αλεξάνδρα (EL)
Φλώρος, Γεώργιος (EL)
Αποστόλου, Ευφροσύνη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Angelakou, Alexandra (EN)
Apostolou, Effrosyni (EN)
Floros, Georgios (EN)

Κεντρικοί άξονες • Συνοπτική παρουσίαση θεμελιωδών παραμέτρων της μεταφραστικής επάρκειας [ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ] • Πολιτισμός και πραγματολογία ως κεντρικοί άξονες της μεταφραστικής επάρκειας υπό το πρίσμα του λειτουργισμού Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται τη μεταφραστική επάρκεια υπό το πρίσμα του λειτουργισμού με γνώμονα τη ΓΜ. Σε διαδραστικό σκέλος, πρώτα αναλύονται συνοπτικά επιμέρους θεμελιώδης παράμετροι της μεταφραστικής επάρκειας όπως απαντώνται στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο εστιάζει στον ορισμό της μεταφραστικής επάρκειας με βάση τη λειτουργική προσέγγιση και τα συναχθέντα συμπεράσματα από το κεφάλαιο που προηγήθηκε. Τέλος, το κεφάλαιο αυτό καταλήγει σε έναν νέο ορισμό της "επαρκούς μεταφραστικής ικανότητας" στον τομέα της ΓΜ, με έντονα πολιτισμικό και πραγματολογικό χαρακτήρα. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ένα σχετικό σχεδιάγραμμα, προτεινόμενη βιβλιογραφία και ερωτήσεις κρίσης και κατανόησης. Το κεφάλαιο αυτό έχει και 3 διαδραστικά κείμενα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (EL)
ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (EL)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (EL)
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ/ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ (EL)
Contrastive Text Analysis (EN)
Contrastive Linguistic Analysis (EN)
Greek/german (EN)
Cooking/sweets/baking Recipes (EN)
Travel Guides And Brochures (EN)
Contrastive Culture Analysis (EN)
Functional Approach To Translation (EN)
Principles Of General Translation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.