Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ (EL)

Πουλάς, Κωνσταντίνος (EL)
Σιδέρης, Σωτήριος (EL)
Sideris, Sotirios (EN)
Poulas, Konstantinos (EN)

Λαγουμιντζής, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Lagoumintzis, Georgios (EN)

Ο ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός των πρωτεϊνών βασίζεται στη φυσική αρχή πως κάθε μόριο που φέρει καθαρό ηλεκτρικό φορτίο, δύναται να μετακινηθεί κάτω από την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου. Μέσω της ηλεκτροφόρησης μπορούν να διαχωριστούν μίγματα πρωτεϊνών, αλλά και άλλων μακρομορίων, όπως είναι τα νουκλεινικά οξέα. Η διαδικασία της ηλεκτροφόρησης πραγματοποιείται σε πήκτωμα, το οποίο λειτουργεί ως μοριακός ηθμός που διευκολύνει τη διαδικασία του διαχωρισμού. Τα μικρού μεγέθους μόρια διακινούνται εύκολα μεταξύ των συστατικών σωματιδίων της πηκτής και διαχωρίζονται από τα ευμεγεθέστερα, τα οποία κινούνται με δυσκολία διανύοντας διαστήματα σε μεγαλύτερους χρόνους. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΙΣΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ (EL)
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ (EL)
Proteins (EN)
Isoelectric Focusing (EN)
Electrophoresis (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.