ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ (EL)

Πουλάς, Κωνσταντίνος (EL)
Σιδέρης, Σωτήριος (EL)
Sideris, Sotirios (EN)
Poulas, Konstantinos (EN)

Λαγουμιντζής, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Lagoumintzis, Georgios (EN)

Η χρωματογραφία συγγένειας αποτελεί μια ακόμα μέθοδο ευρέως εφαρμοζόμενη για τον καθαρισμό των πρωτεϊνών. Αυτό που εκμεταλλευόμαστε κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου, είναι η υψηλή χημική συγγένεια ορισμένων πρωτεϊνικών μορίων για ειδικές χημικές ομάδες. Οι πρωτεΐνες, κατά τη δίοδό τους από τη στήλη, δεσμεύονται σε προσδέτη που είναι ομοιοπολικά ακινητοποιημένος πάνω στους κόκκους του υλικού πλήρωσης. Ο προσδέτης, ανάλογα με το είδος της πρωτεΐνης που θέλουμε να απομονώσουμε, μπορεί να είναι υπόστρωμα, αναστολέας ή άλλο μόριο που έχει την ικανότητα ειδικής αλληλεπίδρασης με το πρωτεΐνικό μόριο-στόχο. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ (EL)
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (EL)
Proteins (EN)
Affinity Chromatography (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)