«Περίεργον τι τέρας: η διδασκάλισσα»: παραδοξότητες, αντιφάσεις, διλήμματα και υπερβάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο«Περίεργον τι τέρας: η διδασκάλισσα»: παραδοξότητες, αντιφάσεις, διλήμματα και υπερβάσεις (EL)
"An Odd Freak: The Woman Teacher": Oddnesses, Paradoxes, Dilemmas and Breakthroughs (EN)

Δαλακούρα, Αικατερίνη (EL)
Ζιώγου Καραστεργίου, Σιδηρούλα (EL)
Dalakoura, Aikaterini (EN)
Ziogou Karastergiou, Sidiroula (EN)

Μπονίδης, Κυριάκος (EL)
Αναπλιώτης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Αποστολή, Περσία (EL)
Kallipos (EN)
Apostoli, Persia (EN)
Bonidis, Kyriakos (EN)
Anapliotis, Dimitrios (EN)

Στο κεφάλαιο παρουσιάζεται το λεγόμενο «παράδοξο» της γυναικείας διδασκαλίας και του γυναικείου διδασκαλικού επαγγέλματος και οι συνέπειές του στη διαμόρφωση της των ταυτοτήτων και της υποκειμενικότητας των διδασκαλισσών. Το κεφάλαιο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η εξέλιξη της κατάρτισης των γυναικών εκπαιδευτικών, καθώς τροφοδοτεί τις παραδοξότητες και επηρεάζει τη διαμόρφωση της ταυτότητας και της υποκειμενικότητάς τους, από την εκπαίδευσή τους στα «ανώτερα» σχολεία των κοριτσιών, χωρίς ειδικότερη επαγγελματική εκπαίδευση έως την σύσταση ξεχωριστών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (διδασκαλείων). Η διαφορετική πορεία (από το 1870 και εξής) στο σύστημα της εκπαίδευσής τους, στους δυο χώρους (κράτος και κοινότητες), παρουσιάζεται σε διαφορετικά επιμέρους κεφάλαια. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι αντιφάσεις και τα διλήμματα που δημιουργούνται στη ζωή των διδασκαλισσών από την οριοθετημένη πρόσβασή τους στο δημόσιο χώρο, το ασύμβατο μεταξύ εργασίας και γάμου, τις ανάγκες βιοπορισμού, την αξιοποίηση του εγγραμματισμού τους πέραν της διδασκαλίας, και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και γελοιογραφικές απεικονίσεις για το επάγγελμα της δασκάλες. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της «άλλης όψης»: τους όρους που δημιούργησε η άσκηση του επαγγέλματος και η εμπειρία του δημόσιου χώρου για την υπέρβαση των περιορισμών. (EL)
In this chapter we present the so-called “paradox” of woman teacher and the women’s teaching profession and its consequences on the construction of women teachers’ identities and subjectivities. The chapter consists of two parts. In the first part the development of women teacher training system is presented, since it fuels the paradoxes and influences the construction of their identity and subjectivity: from their education in the “higher” girl schools, where no specific professional training is provided up to the creation of institutions of professional training (Didaskaleia). The course (from 1870 onwards) of their professional training in the two different areas (Greek state and orthodox communities) is presented separately. In the second part we present the contradictions and dilemmas women teachers face in their lives due to limited access to the public sphere, the discordance between work and marriage, the livelihood necessities, the utilisation of their literacy beyond teaching, and the stereotypical views and the caricaturish representations of the profession of women teachers. The chapter concludes with the presentation of the “other aspect”: namely, the terms created by the practicing of the profession for the transgression of socal/gendered limitations. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (EL)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EL)
ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ (EL)
ΔΑΣΚΑΛΕΣ (EL)
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ (EL)
Gender Identity (EN)
History Of Education (EN)
History Of Womens Education (EN)
Gender History (EN)
Sybjectivity And Gender (EN)
Women Primary Teachers (EN)
Womens History (EN)
Paradoxes And Women Teachers (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

Ελληνικό κράτος και ορθόδοξες κοινότητες του οθωμανικού χώρου (EL)
Greek state and orthodox communities of the Ottoman territories (EN)

19ος αιώνας - μεσοπόλεμος (EL)
19th century -interwar period (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.