Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ρωμαϊκή επική ποίηση (EL)

Μιχαλόπουλος, Ανδρέας (EL)
Μιχαλόπουλος, Χαρίλαος (EL)
Michalopoulos, Andreas (EN)
Michalopoulos, Charilaos (EN)

Τσίτσιου, Χρυσάνθη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tsitsiou, Chrysanthi (EN)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποτελεί μια συνθετική και πολυμεσική πρόταση μελέτης του ρωμαϊκού έπους. Η πρότασή μας συνδυάζει τη λεπτομερή εισαγωγή στο έπος με τη λεπτομερή εξέταση αποσπασμάτων από τα δύο σημαντικότερα ρωμαϊκά έπη: την Αινειάδα του Βεργιλίου και τις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Η Εισαγωγή Ι παρουσιάζει το έπος εξελικτικά (αρχαϊκή εποχή, ελληνιστική Αλεξάνδρεια, αυγούστεια και αυτοκρατορική Ρώμη). Επίσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα ιστορικά, κοινωνικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της αυγούστειας εποχής, καθώς και η ζωή και εργοβιογραφία του Βεργιλίου. Στην Εισαγωγή ΙΙ παρουσιάζεται η ζωή και εργογραφία του Οβιδίου. Αναλυτική αναφορά γίνεται και σε βασικά θέματα που αφορούν τις Μεταμορφώσεις, όπως: α) λογοτεχνικό γένος, πηγές, διακειμενικότητα, β) λογοτεχνοποίηση του μύθου, μυθ(oλογ)ική αφήγηση, γ) τύποι και λειτουργία μεταμορφώσεων, δ) δομή, περιεχόμενο και αφηγηματική τεχνική. Το προς εξέταση υλικό οργανώνεται ανά κεφάλαιο θεματικά. Κάθε κεφάλαιο περιέχει αντιπροσωπευτικό αριθμό στίχων (Αινειάδα) ή/και ιστοριών (Μεταμορφώσεις) προκειμένου ο διδάσκων να έχει δυνατότητα επιλογής. Έμφαση δίνεται σε ζητήματα γλώσσας, ύφους και αφήγησης. Επίσης προσφέρεται μετάφραση, αναλυτικό λεξιλόγιο και γραμματικο-συντακτική εξομάλυνση των δυσνόητων σημείων. Ο αναλυτικός ερμηνευτικός σχολιασμός με πλούσια βιβλιογραφική υποστήριξη ολοκληρώνεται με γλωσσικές ασκήσεις και ερωτήσεις κατανόησης. Η χρήση πολυμεσικού και διαδραστικού υλικού στο βιβλίο είναι εκτεταμένη. Ο σχολιασμός είναι διάστικτος από υπερσυνδέσμους (links) σε on-line βιβλιογραφικές βάσεις αλλά και σε διαδικτυακές τοποθεσίες που περιέχουν εικόνες, χάρτες, timelines, ηχητικά αποσπάσματα (audio clips) και βίντεο με πλούσιο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα δύο έπη αλλά και τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό στην αυγούστεια Ρώμη. Τέλος, χρησιμοποιούνται on-line παρουσιάσεις, κουίζ και εκπαιδευτικά παιχνίδια προς εμπέδωση και κατανόηση γλωσσικών κυρίως φαινομένων. (EL)

learningMaterial
book

ΜΕΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΡΩΜΑΪΚΟ ΕΠΟΣ (EL)
ΟΒΙΔΙΟΣ (EL)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (EL)
ΜΥΘΟΣ (EL)
ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΑΙΝΕΙΑΣ (EL)
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ (EL)
ΒΕΡΓΙΛΙΟΣ (EL)
ΑΙΝΕΙΑΔΑ (EL)
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (EL)
ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
Aeneas (EN)
Vergil (EN)
Metaliterarity (EN)
Myth (EN)
Narrativity (EN)
Intertextuality (EN)
The Aeneid (EN)
Metamorphoses (EN)
Metamorphosis / Transformation (EN)
Augustus (EN)
Augustanism (EN)
Roman Epic (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.