Βεργίλιος Αινειάδα Ι και ΙΙ (επιλογή)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒεργίλιος Αινειάδα Ι και ΙΙ (επιλογή) (EL)
Vergil Aeneid 1 and 2 (selection) (EN)

Μιχαλόπουλος, Ανδρέας (EL)
Μιχαλόπουλος, Χαρίλαος (EL)
Michalopoulos, Andreas (EN)
Michalopoulos, Charilaos (EN)

Τσίτσιου, Χρυσάνθη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tsitsiou, Chrysanthi (EN)

Κείμενο, Λεξιλόγιο, Μετάφραση των παρακάτω επιλεγμένων αποσπασμάτων από το 1ο και το 2ο βιβλίο της Αινειάδας: Βιβλίο 1: 1-33 (Προοίμιο, οι αιτίες του μίσους της Ήρας για τους Τρώες) 223-296 (Δίας και Αφροδίτη, το λαμπρό μέλλον των Ρωμαίων) Βιβλίο 2: 1-56 (ο Δούρειος ίππος) 199-233 (o θάνατος του Λαοκόοντα και των γιων του) (EL)
Latin text, Vocabulary, Translation of the following selected passages from Aeneid Books 1 and 2: Book 1: 1-33 (Prologue, the causes of Juno's hatred towards the Trojans) 223-296 (Jupiter and Venus, the glorious future of the Romans) Book 2: 1-56 (the Trojan horse) 199-233 (the death of Laocoon and his sons) (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΜΕΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΡΩΜΑΪΚΟ ΕΠΟΣ (EL)
ΟΒΙΔΙΟΣ (EL)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (EL)
ΜΥΘΟΣ (EL)
ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΑΙΝΕΙΑΣ (EL)
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ (EL)
ΒΕΡΓΙΛΙΟΣ (EL)
ΑΙΝΕΙΑΔΑ (EL)
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (EL)
ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
Aeneas (EN)
Vergil (EN)
Metaliterarity (EN)
Myth (EN)
Narrativity (EN)
Intertextuality (EN)
The Aeneid (EN)
Metamorphoses (EN)
Metamorphosis / Transformation (EN)
Augustus (EN)
Augustanism (EN)
Roman Epic (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.