Βεργίλιος Αινειάδα VΙΙ και VIΙΙ (επιλογή)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒεργίλιος Αινειάδα VΙΙ και VIΙΙ (επιλογή) (EL)
Vergil Aeneid Books 7 and 8 (selection) (EN)

Μιχαλόπουλος, Ανδρέας (EL)
Μιχαλόπουλος, Χαρίλαος (EL)
Michalopoulos, Andreas (EN)
Michalopoulos, Charilaos (EN)

Τσίτσιου, Χρυσάνθη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Tsitsiou, Chrysanthi (EN)

Κείμενο, Λεξιλόγιο και Μετάφραση των παρακάτω επιλεγμένων χωρίων από το 7ο και το 8ο βιβλίο της Αινειάδας: Βιβλίο 7: 37-45 (επίκληση στη Μούσα) Βιβλίο 8: 102-183 (συνάντηση Αινεία με Εύανδρο και Πάλλαντα) 280-369 (η ιστορία του Λατίου και η περιοδεία του Αινεία στον τόπο όπου στο μέλλον θα χτιστεί η Ρώμη) (EL)
Latin text, Vocabulary, and Translation of the following selected passages from Books 7 and 8 of the Aeneid: Book 7: 37-45 (invocation to the Muse) Βιβλίο 8: 102-183 (Aeneas' meeting with Evander and Pallas) 280-369 (the history of Latium and Aeneas' walk through Rome's future site) (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΜΕΤΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΡΩΜΑΪΚΟ ΕΠΟΣ (EL)
ΟΒΙΔΙΟΣ (EL)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (EL)
ΜΥΘΟΣ (EL)
ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΑΙΝΕΙΑΣ (EL)
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ (EL)
ΒΕΡΓΙΛΙΟΣ (EL)
ΑΙΝΕΙΑΔΑ (EL)
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (EL)
ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
Aeneas (EN)
Vergil (EN)
Metaliterarity (EN)
Myth (EN)
Narrativity (EN)
Intertextuality (EN)
The Aeneid (EN)
Metamorphoses (EN)
Metamorphosis / Transformation (EN)
Augustus (EN)
Augustanism (EN)
Roman Epic (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.