Συγκριτική σύνταξη και γλωσσικές διαταραχές

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Συγκριτική σύνταξη και γλωσσικές διαταραχές (EL)

Τερζή, Αρχόντω (EL)
Terzi, Archonto (EN)

Βαρλοκώστα, Σπυριδούλα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Varlokosta, Spyridoula (EN)

Το βιβλίο έχει δύο (συμπληρωματικούς) στόχους. Να ασχοληθεί: α) με θεμελιώδεις περιοχές και έννοιες του συντακτικού τομέα της γλώσσας, όπως αυτές έχουν μελετηθεί από τη σύγχρονη συντακτική θεωρία, και β) με το πώς αυτές οι περιοχές πραγματώνονται στην μη τυπική γλώσσα, δηλαδή, στις γλωσσικές διαταραχές (=διαταραχές λόγου) που επηρεάζουν την μορφολογία και τη σύνταξη, καθώς και πώς εξελίσσονται στην πορεία κατάκτησης της γλώσσας. Το βιβλίο θα αναφερθεί επίσης στα ευρήματα της συντακτικής θεωρίας που έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία των γλωσσικών διαταραχών, αναφορά σπάνια τόσο για την Ελληνική όσο για τη διεθνή εκπαιδευτική βιβλιογραφία. Ο λόγος που προτείνεται αυτό το διδακτικό βοήθημα είναι επειδή τα τελευταία χρόνια έχει διεξαχθεί ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός μελετών, τόσο στην Ελληνική όσο και διαγλωσσικά, επί της συμπεριφοράς της μη τυπικής γλώσσας ως προς μια σειρά μορφοσυντακτικών φαινομένων και χαρακτηριστικών, αλλά αυτές οι μελέτες δεν υπάρχουν συγκεντρωμένες σε κάποιο βιβλίο στην Ελληνική - ούτε εξάλλου σε άλλες γλώσσες - για διδακτικούς σκοπούς. Ακόμη, σε καμία περίπτωση τα ως άνω ευρήματα δεν είναι συγκεντρωμένα ανά συντακτικό χαρακτηριστικό ή/και ανά γλωσσική διαταραχή. Για να γίνει κατανοητή η επιστημονική συμβολή και η χρησιμότητα των μελετών στις οποίες αναφερόμαστε πιο πάνω απαιτούνται γνώσεις της σύγχρονης συντακτικής θεωρίας. Όμως, τα (λιγοστά, και όχι ιδιαίτερα πρόσφατα) διδακτικά εγχειρίδια της συντακτικής θεωρίας ασχολούνται με τις σχετικές έννοιες σε λεπτομέρεια που δεν είναι πάντα εύπεπτη ή κατανοητή από φοιτητές που ενδιαφέρονται για γλωσσικές διαταραχές ή για πρώιμη γλώσσα/γλωσσική κατάκτηση. Από την άλλη όχθη, τα (λιγοστά, έως ανύπαρκτα) διδακτικά εγχειρίδια επί της γλωσσική κατάκτησης και των γλωσσικών διαταραχών δεν αναλύουν συνήθως το θεωρητικό υπόβαθρο του συντακτικού τομέα, ίσως επειδή προσπαθούν να καλύψουν όλους τους τομείς της γλώσσας και όχι μόνο τον συντακτικό. Το προτεινόμενο βιβλίο φιλοδοξεί να καλύψει αυτά τα κενά. (EL)

learningMaterial
book

ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (EL)
ΣΥΝΤΑΞΗ (EL)
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ (EL)
Language Acquisition (EN)
Syntax (EN)
Atypical Language (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)