Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυντακτικές Κατηγορίες (EL)

Τερζή, Αρχόντω (EL)
Terzi, Archonto (EN)

Βαρλοκώστα, Σπυριδούλα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Varlokosta, Spyridoula (EN)

Γραμματική. Σχέση σύνταξης – μορφολογίας (μορφοσύνταξη). Γιατί ενδιαφέρει ο μορφοσυντακτικός τομέας της Γλώσσας τη μελέτη των γλωσσικών διαταραχών (διαταραχών λόγου). Γενετική Σύνταξη. Καθολική Γραμματική, Αρχές και Παράμετροι. Παράμετρος Κεφαλής. Γλωσσική ικανότητα, γλωσσική συμπεριφορά/επιτέλεση. Συντακτικές Κατηγορίες. Λέξεις και Φράσεις. Κεφαλή της Φράσης και κριτήρια εύρεσής της: κατανομή, σημασία. Λεξικές και λειτουργικές κατηγορίες. Κριτήρια διαχωρισμού λεξικών και λειτουργικών κατηγοριών: σημασιολογικό φορτίο, μορφοφωνολογικό φορτίο, είδος συμπληρώματος. Οι λειτουργικές και λεξικές κατηγορίες στις γλωσσικές διαταραχές. Οι ευάλωτες λειτουργικές κατηγορίες και οι παράγοντες με τους οποίους έχουν συνδεθεί. Μικρό μορφοφωνολογικό βάρος ή σημασιολογικό φορτίο στην Εδική Γλωσσική Διαταραχή; Διερεύνηση μέσα από τη μελέτη ομόφωνων λειτουργικών κατηγοριών με διαφορετικό μορφοφωνολογικό βάρος διαγλωσσικά. Ευάλωτες λειτουργικές κατηγορίες σε άλλες γλωσσικές διαταραχές. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (EL)
ΣΥΝΤΑΞΗ (EL)
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ (EL)
Language Acquisition (EN)
Syntax (EN)
Atypical Language (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.