Συστήματα Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυστήματα Κινητών Δορυφορικών Υπηρεσιών (EL)

Βουγιούκας, Δημοσθένης (EL)
Vougioukas, Dimosthenis (EN)

Κανάτας, Αθανάσιος (EL)
Νομικός, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Nomikos, Nikolaos (EN)
Kanatas, Athanasios (EN)

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε τα συστήματα που παρέχουν δορυφορικές κινητές επικοινωνίες (Mobile Satellite Service, MSS) σε κινητούς χρήστες. Ο σταθμός βάσης δεν είναι πλέον σταθερός, αλλά μπορεί να κινείται. Ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ο κινητός σταθμός έχουν θεσπιστεί από την ITU οι αντίστοιχες κατηγορίες υπηρεσιών. Θα αναλυθούν αυτές οι υπηρεσίες, όπως η LMSS (Land Mobile Satellite Service), η MMSS (Maritime Mobile Satellite Service) και η AMSS (Aeronautical Mobile Satellite Service). Θα αναλυθεί η δομή του κινητού δορυφορικού συστήματος και τα λειτουργικά τμήματα από τα οποία αποτελείται. Θα περιγραφούν οι κατάλληλες ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας και θα υπολογιστεί ο κατάλληλος προϋπολογισμός ζεύξης για uplink και downlink. Θα περιγραφούν οι μέθοδοι επιλογή τροχιών, οι χρήσεις κινητών υπηρεσιών σε γεωστατικές και μη-γεωστατικές τροχιές και θα περιγραφούν αναλυτικά τα σημερινά συστήματα κινητών υπηρεσιών (Iridium, Globalstar, Inmarsat, ICO, Teledesic, Odyssey). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΔΟΣΗ (EL)
ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ (EL)
ΤΡΟΧΙΕΣ (EL)
ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΙΣ (EL)
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ (EL)
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (EL)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (EL)
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (EL)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (EL)
Services (EN)
Satellites (EN)
Propagation (EN)
Orbits (EN)
Radiolinks (EN)
Signal Transmission (EN)
Multiple Access (EN)
Satellite Networks (EN)
Communication (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.