Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με αρωγό τη γλώσσα Python

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με αρωγό τη γλώσσα Python (EL)

Μανής, Γεώργιος (EL)
Manis, Georgios (EN)

Μπλέκας, Κωνσταντίνος (EL)
Ψαθά, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Blekas, Konstantinos (EN)
Psatha, Eleni (EN)

Σκοπός του βιβλίου δεν είναι να διδάξει μία γλώσσα προγραμματισμού, αλλά να απευθυνθεί στον πρωτοετή φοιτητή ή σε οποιονδήποτε αναγνώστη κάνει τα πρώτα του βήματα στον προγραμματισμό, χωρίς να απαιτείται να έχει την παραμικρή εμπειρία ή γνώση στο θέμα. Έτσι επιχειρεί να εισάγει τον αναγνώστη στη φιλοσοφία του διαδικασιακού προγραμματισμού και να του δείξει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκεφτεί ξεκινώντας από ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει να λύσει μέχρι να το κάνει κώδικα που μπορεί να μεταφραστεί και να εκτελεστεί από έναν υπολογιστή. Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει στην πράξη ο αναγνώστης αυτά που μαθαίνει στη θεωρία, αλλά και για να μπορέσει να αποκτήσει εμπειρία και να εξασκηθεί στον προγραμματισμό, χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού Python σαν θεμέλιο πάνω στο οποίο κτίζουμε. Η Python είναι απλή και κατανοητή γλώσσα προγραμματισμού μα με αυξημένη δυναμική και προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Περιγράφεται στο βιβλίο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο ώστε να μπορέσει να γίνει μία γλώσσα έκφρασης για τον συγγραφέα και στη συνέχεια και για τον αναγνώστη και να μπορέσει να του προσφέρει ένα εργαλείο για την εξάσκησή του μέσα από το οποίο θα εμπεδώσει την λογική του προγραμματισμού. Η γλώσσα Python είναι σήμερα πολύ δημοφιλής και κερδίζει καθημερινά νέους φίλους. Επιτρέπει την ανάπτυξη προγραμμάτων γράφοντας πολύ λίγες γραμμές κώδικα. Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη εφαρμογών τόσο για ερευνητικούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς, ενώ υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό πλούσιων βιβλιοθηκών. Υποστηρίζει επίσης αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, κάτι που επιτρέπει να αφιερώσει κανείς ένα εισαγωγικό κεφάλαιο σε αυτό το βιβλίο ώστε να έχει ο αναγνώστης μία πρώτη επαφή και με τη φιλοσοφία αυτή. Το βιβλίο ξεκινάει από εύκολα προβλήματα και σιγά σιγά αυξάνεται η δυσκολία τους. Έτσι, σε προχωρημένα κεφάλαια, ο αναγνώστης αντιμετωπίζει θέματα αναζήτησης, ταξινόμησης, μαθηματικά προβλήματα ή ακόμα και κατασκευάζει απλά παιχνίδια όπως η κρεμάλα και ο ναρκαλιευτής. (EL)

learningMaterial
book

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
Programming Languages (EN)
Computer Programming (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.