Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταβλητές και εκφράσεις (EL)

Μανής, Γεώργιος (EL)
Manis, Georgios (EN)

Μπλέκας, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Blekas, Konstantinos (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό εισάγεται η έννοια της σταθεράς και της μεταβλητής. Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι μεταβλητών όπως αυτοί υπάρχουν στις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού και τονίζεται η αντίθεση με την απλότητα της γλώσσας Python που παρακάμπτει την ανάγκη της ύπαρξης τύπων μεταβλητών. Στη συνέχεια δείχνεται με ποιο τρόπο οι μεταβλητές και οι σταθερές μπορούν να συνδυαστούν σε εκφράσεις και πως μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα αποτελέσματά τους πάλι σε μεταβλητές. Συζητείται η διαφορά της εκχώρησης με την ισότητα ώστε να γίνει πλήρης κατανοητή η έννοια της αποτίμησης έκφρασης και της εκχώρησης η οποία τους είναι τελείως καινούργια σαν πράξη. Τέλος, παρότι οι πίνακες θα μπορούσαν να μελετηθούν σε επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζεται και η έννοια του πίνακα, αφού διευκολύνει στην κατανόηση εννοιών όπως η δομή επανάληψης που θα προηγηθεί του κεφαλαίου των πιο σύνθετων δομών δεδομένων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
Programming Languages (EN)
Computer Programming (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.