Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑναζήτηση-Ταξινόμηση (EL)

Μανής, Γεώργιος (EL)
Manis, Georgios (EN)

Μπλέκας, Κωνσταντίνος (EL)
Ψαθά, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Blekas, Konstantinos (EN)
Psatha, Eleni (EN)

Η αναζήτηση και η ταξινόμηση αποτελούν πεδίο εφαρμογών που προσφέρεται για την εξάσκηση και τη κατανόηση εννοιών σε βάθος. Το ίδιο πρόβλημα προσεγγίζεται από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ενώ μικρές διαφοροποιήσεις του το κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον. Η αναζήτηση περιλαμβάνει τη σειριακή, τη σειριακή σε ταξινομημένο πίνακα και τη δυαδική. Η ταξινόμηση περιλαμβάνει τη ταξινόμηση με φυσαλίδα, την ταξινόμηση με εισαγωγή, την ταξινόμηση με επιλογή, την ταξινόμηση με συγχώνευση, την ταξινόμηση ακεραίων και τη γρήγορη ταξινόμηση. Μέσα από αυτά δίνεται η ευκαιρία να γίνει εισαγωγή στη μέτρηση της πολυπλοκότητας, χωρίς φυσικά να εμβαθύνουμε σε αυτή. Γίνεται επίσης σύνδεση με το κεφάλαιο της αναδρομής για τη γρήγορη ταξινόμηση. Η Python προσφέρει έτοιμες κλήσεις για αναζήτηση και ταξινόμηση. Αφού μελετηθεί το πρόβλημα με το διαχρονικό αλλά και εφαρμόσιμο σε όλες τις γλώσσες τρόπο, παρουσιάζεται και ο τρόπος με τον οποίο η Python υποστηρίζει την αναζήτηση και την ταξινόμηση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
Programming Languages (EN)
Computer Programming (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.