Αξιολόγηση Προσβασιμότητας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αξιολόγηση Προσβασιμότητας (EL)

Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης (EL)
Koutsabasis, Panayiotis (EN)

Κάλλιπος (EL)
Λέπουρας, Γεώργιος (EL)
Lepouras, Georgios (EN)
Kallipos (EN)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να: - Περιγράψει τις έννοιες της προσβασιμότητας, της καθολικής σχεδίασης και της σχεδίασης για όλους. - Απαριθμήσει και περιγράψει σημαντικά επιχειρήματα υπέρ της σχεδίασης για προσβασιμότητα. - Αναγνωρίσει σημαντικές κατηγορίες χρηστών που επηρεάζονται από τη μη-προσβάσιμη σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων. - Αναλύσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σημαντικές κατηγορίες χρηστών στη μη-προσβάσιμη σχεδίαση. - Παρουσιάσει παραδείγματα προσβάσιμης/μη-προσβάσιμης σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων για σημαντικές κατηγορίες χρηστών. - Αναγνωρίσει τις γενικές κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης προσβασιμότητας και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. - Απαριθμήσει σημαντικές αρχές και στόχους της καθολικής σχεδίασης. - Αναγνωρίσει τις κύριες σχεδιαστικές προκλήσεις προσβασιμότητας για τις τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού και του προσωπικού υπολογιστή. - Διεξαγάγει μια επιθεώρηση καταστάσεων περιοριστικής πρόσβασης, σύμφωνα με απλές ευρετικές και εργαλεία λογισμικού. - Εκπονήσει εύκολους ελέγχους προσβασιμότητας για περιεχόμενο ιστού. - Κατανοήσει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον τεχνικό έλεγχο της προσβασιμότητας περιεχομένου ιστού. - Εξηγήσει τα πλεονεκτήματα αλλά και τους περιορισμούς των απομακρυσμένων δοκιμών προσβασιμότητας με τη συμμετοχή ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. - Υποστηρίξει την αναγκαιότητα των δοκιμών προσβασιμότητας με συμμετοχή χρηστών με ειδικές ανάγκες. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (EL)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EL)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (EL)
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (EL)
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (EL)
Evaluation (EN)
Accessibility (EN)
User Experience (EN)
Interactive System (EN)
Collaborative Work (EN)
Usability (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)