Αξιολόγηση Συνεργατικής Εργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση Συνεργατικής Εργασίας (EL)

Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης (EL)
Koutsabasis, Panayiotis (EN)

Κάσδαγλη, Στέλλα-Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Λέπουρας, Γεώργιος (EL)
Lepouras, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Kasdagli, Stella Georgia (EN)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να: - Εξηγήσει γιατί το πεδίο της τεχνολογικά υποστηριζόμενης συνεργατικής εργασίας είναι πολυεπιστημονικό. - Αναγνωρίσει σημαντικές κατηγορίες τεχνολογιών συνεργασίας, με βάση τον πίνακα τόπου/χρόνου. - Να εξηγήσει γιατί ακόμα και οι πιο πλούσιες τεχνολογίες συνεργασίας δεν μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως την φυσική ανθρώπινη επικοινωνία. - Να εξηγήσει την έννοια της επίγνωσης της συνεργασίας και να αναφέρει παραδείγματα μηχανισμών υποστήριξης στις τεχνολογίες συνεργασίας. - Να εξηγήσει την έννοια του κοινού υποβάθρου των συνεργατών ως αναγκαία ιδιότητα της συνεργασίας. - Να περιγράψει την έννοια της σύνδεσης της εργασίας και να δώσει παραδείγματα στενά και χαλαρά συνδεδεμένης (closely/loosely coupled) συνεργατικής εργασίας. - Να περιγράψει τις σημαντικές, κατά τη γνώμη του, διαστάσεις της κοινωνικής και οργανωσιακής δυναμικής της συνεργατικής εργασίας. - Να εξηγήσει τις διαστάσεις του βαθμού παρέμβασης και της εσωτερικής/εξωτερικής εγκυρότητας των μεθόδων μελέτης της συνεργατικής εργασίας. - Να εξηγήσει γιατί η θεωρία δραστηριοτήτων είναι χρήσιμη σε μια εθνογραφική μελέτη. - Να αναφερθεί σε σημαντικά χαρακτηριστικά των μελετών περίπτωσης, όταν χρησιμοποιούνται ως μέθοδος αξιολόγησης της συνεργατικής εργασίας. - Να αναφέρει τα εγγενή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πειραμάτων συνεργατικής εργασίας. - Να εκπονήσει ένα πλάνο μελέτης συγκεκριμένης περίπτωσης συνεργατικής εργασίας, με μία εκ των μεθόδων που περιγράφονται. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (EL)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EL)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (EL)
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (EL)
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (EL)
Evaluation (EN)
Accessibility (EN)
User Experience (EN)
Interactive System (EN)
Collaborative Work (EN)
Usability (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.