Αξιολόγηση Συνεργατικής Εργασίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αξιολόγηση Συνεργατικής Εργασίας (EL)

Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης (EL)
Koutsabasis, Panayiotis (EN)

Κάσδαγλη, Στέλλα-Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Λέπουρας, Γεώργιος (EL)
Lepouras, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Kasdagli, Stella Georgia (EN)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να: - Εξηγήσει γιατί το πεδίο της τεχνολογικά υποστηριζόμενης συνεργατικής εργασίας είναι πολυεπιστημονικό. - Αναγνωρίσει σημαντικές κατηγορίες τεχνολογιών συνεργασίας, με βάση τον πίνακα τόπου/χρόνου. - Να εξηγήσει γιατί ακόμα και οι πιο πλούσιες τεχνολογίες συνεργασίας δεν μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως την φυσική ανθρώπινη επικοινωνία. - Να εξηγήσει την έννοια της επίγνωσης της συνεργασίας και να αναφέρει παραδείγματα μηχανισμών υποστήριξης στις τεχνολογίες συνεργασίας. - Να εξηγήσει την έννοια του κοινού υποβάθρου των συνεργατών ως αναγκαία ιδιότητα της συνεργασίας. - Να περιγράψει την έννοια της σύνδεσης της εργασίας και να δώσει παραδείγματα στενά και χαλαρά συνδεδεμένης (closely/loosely coupled) συνεργατικής εργασίας. - Να περιγράψει τις σημαντικές, κατά τη γνώμη του, διαστάσεις της κοινωνικής και οργανωσιακής δυναμικής της συνεργατικής εργασίας. - Να εξηγήσει τις διαστάσεις του βαθμού παρέμβασης και της εσωτερικής/εξωτερικής εγκυρότητας των μεθόδων μελέτης της συνεργατικής εργασίας. - Να εξηγήσει γιατί η θεωρία δραστηριοτήτων είναι χρήσιμη σε μια εθνογραφική μελέτη. - Να αναφερθεί σε σημαντικά χαρακτηριστικά των μελετών περίπτωσης, όταν χρησιμοποιούνται ως μέθοδος αξιολόγησης της συνεργατικής εργασίας. - Να αναφέρει τα εγγενή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πειραμάτων συνεργατικής εργασίας. - Να εκπονήσει ένα πλάνο μελέτης συγκεκριμένης περίπτωσης συνεργατικής εργασίας, με μία εκ των μεθόδων που περιγράφονται. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (EL)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EL)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (EL)
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (EL)
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (EL)
Evaluation (EN)
Accessibility (EN)
User Experience (EN)
Interactive System (EN)
Collaborative Work (EN)
Usability (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)