Αξιολόγηση Εμπειρίας του Χρήστη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση Εμπειρίας του Χρήστη (EL)

Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης (EL)
Koutsabasis, Panayiotis (EN)

Κάσδαγλη, Στέλλα-Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Λέπουρας, Γεώργιος (EL)
Lepouras, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Kasdagli, Stella Georgia (EN)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να: - Περιγράψει την έννοια της εμπειρίας του χρήστη. - Εξηγήσει σημαντικά μοντέλα της εμπειρίας του χρήστη με αναφορές στις υποθέσεις και σε σημαντικές πτυχές που περιγράφονται. - Αναγνωρίσει τις γενικές κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης της εμπειρίας του χρήστη με βάση τον χρόνο. - Εξηγήσει τους στόχους, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα που παράγονται για μια σειρά μεθόδων αξιολόγησης της προσδοκώμενης εμπειρίας: πρωτότυπα σε χαρτί, ταξινόμηση καρτών, χαρτογράφηση πλαισίου. - Εξηγήσει τους στόχους, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα που παράγονται για μια σειρά μεθόδων αξιολόγησης της εμπειρίας κατά την Αλληλεπίδραση: μελέτες πεδίου, online μελέτη εμπειρίας, ανάλυση δεδομένων χρήσης, αξιολόγηση εμπειρίας μέσω ανίχνευσης ματιού. - Εξηγήσει τους στόχους, της διαδικασία και τα αποτελέσματα που παράγονται για μια σειρά μεθόδων αξιολόγησης της εμπειρίας σε βάθος χρόνου: μελέτες ημερολογίου, καμπύλη εμπειρίας. - Σκιαγραφήσει ένα πλάνο αξιολόγησης για κάποια από τις μεθόδους αξιολόγησης της εμπειρίας του χρήστη που αναφέρονται. - Εντοπίσει τις προϋποθέσεις πρακτικής εφαρμογής των μεθόδων αξιολόγησης της εμπειρίας του χρήστη σε συγκεκριμένα πλαίσια. - Εξηγήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου που αναφέ-ρεται. - Υποστηρίξει την αναγκαιότητα της αξιολόγησης της εμπειρίας του χρήστη σε διάφορα πλαίσια εφαρμογής. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (EL)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EL)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (EL)
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (EL)
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (EL)
Evaluation (EN)
Accessibility (EN)
User Experience (EN)
Interactive System (EN)
Collaborative Work (EN)
Usability (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.