Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο μακρινό πεδίο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο μακρινό πεδίο (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το πρόγραμμα DWFFDC υπολογίζει την περαιτέρω διάλυση λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο μακρινό πεδίο ενός θαλάσσιου αποδέκτη λόγω οριζόντιας διάχυσης και διασποράς για συντηρητικό και μη συντηρητικό ρύπο. Στόχος είναι η επίτευξη μίας ελάχιστης τιμής επιτρεπόμενης τελικής συγκέντρωσης του ρυπαντή στο θαλάσσιο αποδέκτη με βάση διάφορες Οδηγίες της ΕΕ και Τεχνικές Εκθέσεις του ΟΗΕ. Η ανάλυση περιλαμβάνει περιπτώσεις αποδέκτη με ή χωρίς την παρουσία ρευμάτων και γίνεται για συντηρητικό και μη συντηρητικό ρύπο. Ως δεδομένα εισάγονται τα χαρακτηριστικά του διαχυτήρα, η παροχή, η αρχική διάλυση, το πλάτος προστατευόμενης ζώνης λουομένων, οι παράμετροι οριζόντιας διάχυσης, ο χρόνος καταστροφής μη συντηρητικού ρύπου, η ταχύτητα και η κατεύθυνση των θαλάσσιων ρευμάτων, η αρχική συγκέντρωση του ρυπαντή στα λύματα και οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές της τελευταίας στον αποδέκτη. Τα τελικά αποτελέσματα που υπολογίζονται από την εφαρμογή DWFFDC είναι η περαιτέρω και η συνολική διάλυση (αραίωση) των λυμάτων, η απόσταση που διανύει το πλούμιο, τα χαρακτηριστικά του, οι τελικές συγκε-ντρώσεις του ρυπαντή στον αποδέκτη και ξεχωριστά η διάλυση λόγω βιοαποδόμησης. Το εργαλείο είναι διαμορφωμένο σε υπολογιστικά φύλλα Excel. (EL)

learningMaterial
simulation

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (EL)
ΔΙΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ (EL)
Maritime Hydraulics (EN)
Outfalls (EN)
Outflow Dilution (EN)
Coastal Engineering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.