Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο μακρινό πεδίο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο μακρινό πεδίο (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το πρόγραμμα DWFFDC υπολογίζει την περαιτέρω διάλυση λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο μακρινό πεδίο ενός θαλάσσιου αποδέκτη λόγω οριζόντιας διάχυσης και διασποράς για συντηρητικό και μη συντηρητικό ρύπο. Στόχος είναι η επίτευξη μίας ελάχιστης τιμής επιτρεπόμενης τελικής συγκέντρωσης του ρυπαντή στο θαλάσσιο αποδέκτη με βάση διάφορες Οδηγίες της ΕΕ και Τεχνικές Εκθέσεις του ΟΗΕ. Η ανάλυση περιλαμβάνει περιπτώσεις αποδέκτη με ή χωρίς την παρουσία ρευμάτων και γίνεται για συντηρητικό και μη συντηρητικό ρύπο. Ως δεδομένα εισάγονται τα χαρακτηριστικά του διαχυτήρα, η παροχή, η αρχική διάλυση, το πλάτος προστατευόμενης ζώνης λουομένων, οι παράμετροι οριζόντιας διάχυσης, ο χρόνος καταστροφής μη συντηρητικού ρύπου, η ταχύτητα και η κατεύθυνση των θαλάσσιων ρευμάτων, η αρχική συγκέντρωση του ρυπαντή στα λύματα και οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές της τελευταίας στον αποδέκτη. Τα τελικά αποτελέσματα που υπολογίζονται από την εφαρμογή DWFFDC είναι η περαιτέρω και η συνολική διάλυση (αραίωση) των λυμάτων, η απόσταση που διανύει το πλούμιο, τα χαρακτηριστικά του, οι τελικές συγκε-ντρώσεις του ρυπαντή στον αποδέκτη και ξεχωριστά η διάλυση λόγω βιοαποδόμησης. Το εργαλείο είναι διαμορφωμένο σε υπολογιστικά φύλλα Excel. (EL)

learningMaterial
simulation

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (EL)
ΔΙΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ (EL)
Maritime Hydraulics (EN)
Outfalls (EN)
Outflow Dilution (EN)
Coastal Engineering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)