Υπολογιστικό εργαλείο υδραυλικού σχεδιασμού διαχυτήρα και φρεατίου φόρτισης συστήματος υποβρύχιας διάθεσης υγρών αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Υπολογιστικό εργαλείο υδραυλικού σχεδιασμού διαχυτήρα και φρεατίου φόρτισης συστήματος υποβρύχιας διάθεσης υγρών αποβλήτων (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το πρόγραμμα υπολογίζει τα υδραυλικά μεγέθη του διαχυτήρα, καθώς και το απαραίτητο πιεζομετρικό φορτίο λειτουργίας του. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η αξιολόγηση από το χρήστη της γεωμετρικής-κατασκευαστικής επάρκειας του υποβρύχιου αγωγού με βάση ορισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια. Στο πρόγραμμα εισάγονται τα εξής γεωμετρικά-κατασκευαστικά μεγέθη του διαχυτήρα: το πλήθος των ανυψωτήρων και των τμημάτων του διαχυτήρα, η παράμετρος Δρ/ρ, η ολική παροχή σχεδιασμού, ο αριθ-μός Manning, ο τρόπος συναρμογής, η διάμετρος, η υψομετρική διαφορά και η απόσταση μεταξύ των ανυψωτήρων, η διάμετρος κάθε τμήματος του διαχυτήρα, ο ακριβής αριθμός των ανυψωτήρων κάθε τμήματος διαχυτήρα, το μήκος του τελευταίου και το βάθος θάλασσας στην έξοδο του τελευταίου (ρηχότερου) ανυψωτήρα. Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι τα εξής: η ειδική ενέργεια, ο συντελεστής Cd, οι ταχύτητες στο διαχυτήρα και τους ανυψωτήρες, ο πυκνομετρικός αριθμός Froude και διάφορα σχετικά σχόλια, τα οποία εμφανίζονται και σε αντίστοιχα διαγράμματα και βοηθούν το χρήστη να προβεί σε κατάλληλες αλλαγές παραμετρικών δεδομένων και να διεξαγάγει καλύτερες τελικές επιλογές των δεδομένων σχεδίασης του συστήματος. Το πρόγραμμα δίνεται σε μορφή εκτελέσιμου αρχείου. (EL)

learningMaterial
simulation

ΔΙΑΧΥΤΗΡΑΣ (EL)
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (EL)
ΑΝΥΨΩΤΗΡΕΣ (EL)
Diffuser (EN)
Risers (EN)
Maritime Hydraulics (EN)
Outfalls (EN)
Coastal Engineering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.