Εργαλείο αρχικού υπολογισμού υδραυλικών χαρακτηριστικών διαχυτήρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εργαλείο αρχικού υπολογισμού υδραυλικών χαρακτηριστικών διαχυτήρα (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το πρόγραμμα DPD&RDCC δίνει μία πρώτη υπολογιστική εκτίμηση του πλήθους και των διαμέτρων των διαφόρων τμημάτων διαχυτήρα διάθεσης λυμάτων εκροής στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και του συντελεστή τριβής κατά Darcy για τους αντίστοιχους ανυψωτήρες. Το πρόγραμμα εφαρμόζει την αρχή καλής λειτουργίας διαχυτήρα για δεδομένες διαμέτρους αγωγού διάθεσης και ανυψωτήρων και δεδομένο πλήθος ανυψωτήρων, ώστε να μπορεί ο χρήστης να έχει μία πρώτη εκτίμηση του πλήθους των διαφορετικών τμημάτων του διαχυτήρα και των αντίστοιχων διαμέτρων τους. Επίσης, υπολογίζει τον συντελεστή τριβής κατά Darcy για τους αντίστοιχους ανυψωτήρες με βάση το αδιάστατο μονώνυμο ύψους ανύψωσης προς διάμε-τρο ανυψωτήρα. Το πρόγραμμα DPD&RDCC έχει σκοπό τη βοηθητική υποστήριξη του προγράμματος DWNFDC. Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι το πλήθος των διαφορετικών τμημάτων του διαχυτήρα και οι αντίστοιχες διάμετροί τους, καθώς, επίσης, και ο συντελεστής τριβής κατά Darcy για τους ανυψωτήρες. Το εργαλείο είναι διαμορφωμένο σε υπολογιστικά φύλλα Excel. (EL)

learningMaterial
simulation

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (EL)
ΔΙΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ (EL)
Maritime Hydraulics (EN)
Outfalls (EN)
Outflow Dilution (EN)
Coastal Engineering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.