Εργαλείο αρχικού υπολογισμού υδραυλικών χαρακτηριστικών διαχυτήρα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εργαλείο αρχικού υπολογισμού υδραυλικών χαρακτηριστικών διαχυτήρα (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το πρόγραμμα DPD&RDCC δίνει μία πρώτη υπολογιστική εκτίμηση του πλήθους και των διαμέτρων των διαφόρων τμημάτων διαχυτήρα διάθεσης λυμάτων εκροής στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και του συντελεστή τριβής κατά Darcy για τους αντίστοιχους ανυψωτήρες. Το πρόγραμμα εφαρμόζει την αρχή καλής λειτουργίας διαχυτήρα για δεδομένες διαμέτρους αγωγού διάθεσης και ανυψωτήρων και δεδομένο πλήθος ανυψωτήρων, ώστε να μπορεί ο χρήστης να έχει μία πρώτη εκτίμηση του πλήθους των διαφορετικών τμημάτων του διαχυτήρα και των αντίστοιχων διαμέτρων τους. Επίσης, υπολογίζει τον συντελεστή τριβής κατά Darcy για τους αντίστοιχους ανυψωτήρες με βάση το αδιάστατο μονώνυμο ύψους ανύψωσης προς διάμε-τρο ανυψωτήρα. Το πρόγραμμα DPD&RDCC έχει σκοπό τη βοηθητική υποστήριξη του προγράμματος DWNFDC. Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι το πλήθος των διαφορετικών τμημάτων του διαχυτήρα και οι αντίστοιχες διάμετροί τους, καθώς, επίσης, και ο συντελεστής τριβής κατά Darcy για τους ανυψωτήρες. Το εργαλείο είναι διαμορφωμένο σε υπολογιστικά φύλλα Excel. (EL)

learningMaterial
simulation

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (EL)
ΔΙΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ (EL)
Maritime Hydraulics (EN)
Outfalls (EN)
Outflow Dilution (EN)
Coastal Engineering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)