Υπολογιστικό εργαλείο απλοποιημένης προσέγγισης ανεμογενούς ανύψωσης της θαλάσσιας στάθμης λόγω θυελλωδών ανέμων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Υπολογιστικό εργαλείο απλοποιημένης προσέγγισης ανεμογενούς ανύψωσης της θαλάσσιας στάθμης λόγω θυελλωδών ανέμων (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το πρόγραμμα δίνει μία πρώτη υπολογιστική εκτίμηση της ανεμογενούς ανύψωσης της στάθμης θάλασσας λόγω πνοής πολύ ισχυρών θυελλωδών ανέμων πάνω από υφαλοκρηπίδα με σταθερό βάθος ή με ομοιόμορφη γραμμική κλίση πυθμένα. Η ανάλυση λαμβάνει υπόψη υφαλοκρηπίδα με σταθερό βάθος και σταθερά κεκλιμένο πυθμένα. Η ανύψωση της στάθμης υπολογίζεται σε οποιαδήποτε οριζόντια απόσταση από το πέρας της υφαλοκρηπίδας και προς την ακτογραμμή. Παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού των τριβών στον πυθμένα και των διατμητικών τάσεων στη διεπιφάνεια αέρα-νερού από διάφορες προσεγγίσεις. Ειδικά η τριβή στον πυθμένα υπολογίζεται μέσω ενός συντελεστή τύπου Darcy-Weisbach. Δίνεται, τέλος, η δυνατότητα υπολογισμού της ανύψωσης λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση της δύναμης Coriolis, εφόσον είναι γνωστό το γεωγραφικό πλάτος της υπό μελέτη περιοχής. Η εφαρμογή δίνει ως αποτελέσματα την ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας της θάλασσας λόγω μετεωρολογικής παλίρροιας από την πνοή πολύ ισχυρών ανέμων καταιγίδας/θύελλας. Το εργαλείο είναι διαμορφωμένο σε υπολογιστικά φύλλα Excel. (EL)

learningMaterial
simulation

ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (EL)
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (EL)
ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (EL)
Marine Hydraulics (EN)
Physical Oceanography (EN)
Hydrodynamic Coastal Circulation (EN)
Coastal Engineering (EN)
Wind-driven Circulation (EN)
Sea Level Height (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)