Μαθηματικό ομοίωμα αστρονομικής παλίρροιας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μαθηματικό ομοίωμα αστρονομικής παλίρροιας (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Στο μαθηματικό ομοίωμα υπολογίζεται η εξέλιξη της αστρονομικής παλίρροιας βάσει των αρμονικών εξισώσεων σε κάθε κελί του κανάβου μιας περιοχής μελέτης. Αποτελέσματα του μοντέλου είναι πεδία στάθμης ελεύθερης επιφάνειας και μέσων με το βάθος ταχυτήτων ρεύματος στο πεδίο όπως και χρονοσειρές σε επιλεγμένους σταθμούς (θέσεις). Το μαθηματικό ομοίωμα δίνεται και σε μορφή εκτελέσιμου, το οποίο είναι άμεσα εφαρμόσιμο από το χρήστη χωρίς να απαιτεί εγκατάσταση και γνώση της γλώσσας προγραμματισμού FORTRAN, και σε μορφή υπολογιστικού κώδικα, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί από χρήστες με γνώση της γλώσσας προγραμματισμού. (EL)

learningMaterial
algorithm

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (EL)
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ (EL)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ (EL)
ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (EL)
Mathematical Models In Coastal Engineering (EN)
Sea Level Changes (EN)
Maritime Hydraulics (EN)
Astronomical Tide (EN)
Physical Oceanography (EN)
Hydrodynamic Coastal Circulation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.