Μαθηματικό ομοίωμα αστρονομικής παλίρροιας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μαθηματικό ομοίωμα αστρονομικής παλίρροιας (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Στο μαθηματικό ομοίωμα υπολογίζεται η εξέλιξη της αστρονομικής παλίρροιας βάσει των αρμονικών εξισώσεων σε κάθε κελί του κανάβου μιας περιοχής μελέτης. Αποτελέσματα του μοντέλου είναι πεδία στάθμης ελεύθερης επιφάνειας και μέσων με το βάθος ταχυτήτων ρεύματος στο πεδίο όπως και χρονοσειρές σε επιλεγμένους σταθμούς (θέσεις). Το μαθηματικό ομοίωμα δίνεται και σε μορφή εκτελέσιμου, το οποίο είναι άμεσα εφαρμόσιμο από το χρήστη χωρίς να απαιτεί εγκατάσταση και γνώση της γλώσσας προγραμματισμού FORTRAN, και σε μορφή υπολογιστικού κώδικα, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί από χρήστες με γνώση της γλώσσας προγραμματισμού. (EL)

learningMaterial
algorithm

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (EL)
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ (EL)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ (EL)
ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (EL)
Mathematical Models In Coastal Engineering (EN)
Sea Level Changes (EN)
Maritime Hydraulics (EN)
Astronomical Tide (EN)
Physical Oceanography (EN)
Hydrodynamic Coastal Circulation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)