Αριθμητικό μοντέλο ιχνηθέτη για την προσομοίωση μεταφοράς-διασποράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αριθμητικό μοντέλο ιχνηθέτη για την προσομοίωση μεταφοράς-διασποράς (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το μοντέλο ιχνηθέτη επιλύει τη μεταφορά και διασπορά συντηρητικών και μη σωματιδίων που εισάγονται στο θαλάσσιο χώρο για το πεδίο του Θερμαϊκού Κόλπου. Το μοντέλο δέχεται τις τιμές μέσης με το βάθος ταχύτητας ρεύματος στο πεδίο ως δεδομένο εισόδου από το μαθηματικό ομοίωμα ανεμογενούς κυκλοφορίας και μετεωρολογικής παλίρροιας. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις τρεις πιθανές θέσεις πηγής σωματιδίων, που είναι ο Όρμος Θεσσαλονίκης, οι εκβολές του Αξιού ποταμού ή η θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Νέας Μηχανιώνας. Παράλληλα, είναι δυνατός ο ορισμός του πλήθους των σωματιδίων που εισέρχονται στη ροή, η τιμή της διαμέτρου και ο τύπος των σωματιδίων (συντηρητική ή μη ουσία).Το μοντέλο προσδιορίζει την καθοριστική και τη στοχαστική μετατόπιση των σωματιδίων που έχουν εισαχθεί στη ροή από τις πηγές, υπολογίζοντας, τελικά, τη συνολική κίνηση των σωματιδίων για το σύνολο της προσομοίωσης, με συνολική διάρκεια 5 ημερών. Το μοντέλο δίνεται σε μορφή εκτελέσιμου αρχείου που μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί από το χρήστη χωρίς τη γνώσεις προγραμματισμού, ενώ δίνεται και αρχείο οπτικοποίησης αποτελεσμάτων της προσομοίωσης. (EL)

learningMaterial
simulation

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (EL)
ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΧΝΗΘΕΤΗ (EL)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (EL)
Mathematical Models In Coastal Engineering (EN)
Advection And Dispersion Of Particles (EN)
Tracer Model (EN)
Physical Oceanography (EN)
Coastal Engineering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.